Identificeer en verspreid de juiste informatie

Noodplanning
Alarmering van de bevolkingCrisiscommunicatie
In noodsituaties zullen de nood- en interventiediensten en de overheden die instaan voor het crisisbeheer aanbevelingen geven aan de bevolking. Om te alarmeren en te informeren beschikken ze over verschillende kanalen.
Oude Telefooncentrale

Naast een directe communicatie aan de betrokken burgers (via deur-aan-deur of via de voertuigen met luidsprekers), blijft communicatie via de media het meest voor de hand liggend kanaal. De overheden doen tegelijkertijd steeds meer beroep op hun eigen informatiekanalen, zoals hun website, sociale media en be-alert.

In een noodsituatie circuleert er veel informatie, vooral op het internet. Het is soms moeilijk om te bepalen welke informatie nuttig en welke bijkomstig is, welke informatie up-to-date en welke achterhaald is, en zelfs welke informatie berust op geruchten en welke op vaststaande feiten.

Het is dus aangeraden om voorafgaand de officiële communicatiekanalen van de bevoegde overheden te identificeren om er zeker van te zijn dat u de juiste informatie krijgt bij een noodsituatie.

 

Wie communiceert?

« Wie beheert, communiceert ». In crisiscommunicatie is degene die communiceert, degene die de noodsituatie beheert.

Een noodsituatie zal naargelang de omvang ervan beheerd worden op gemeentelijk, provinciaal of nationaal niveau.  Naast feitelijke informatie en toelichting over de lopende acties, kunnen zij ook aanbevelingen geven voor de veiligheid van de betrokken bevolking. Andere diensten of overheden kunnen deze info verspreiden of aanvullen. 

 

Welke webkanalen bij noodsituatie?

Alle gouverneurs en burgemeesters hebben, als bevoegde overheid voor het crisisbeheer, een officiële website of zijn aanwezig op sociale media.

De websites en accounts op de sociale media zijn bijkomende kanalen voor de alarmering van en de informatie aan de bevolking. Indien u niet vertrouwd bent met de sociale media, of indien u niet over internettoegang beschikt, dan zult u uiteraard geïnformeerd worden via de media.

Waar vind je de officiële websites en accounts 2.0?

Via Belgium.be, vindt u de gids met de gegevens van de Belgische overheden, waaronder hun website.

De overheden vermelden op hun website doorgaans links naar hun pagina’s op de sociale media. De zoekmotoren maken het eveneens mogelijk om deze officiële pagina’s te vinden.

Hieronder vindt u een lijst met de websites en sociale media van de bevoegde diensten voor crisisbeheer bij provinciale of federale fase. 
 

Federale niveau:         
  Nationale crisiscentrum website   Facebook  Twitter   
Federale diensten van de provinciegouverneurs:        
  Antwerpen website   Twitter
  Limburg website Facebook Twitter
  Oost-Vlaanderen website Facebook Twitter
  Vlaams-Brabant website Facebook Twitter
  West-Vlaanderen website Facebook Twitter
  Brussel-Hoofdstad website     
  Waals-Brabant website Facebook Twitter
  Henegouwen website  Facebook  
  Luik website Facebook Twitter
  Luxemburg website Facebook Twitter
  Namen website    Twitter

 

Welke rol voor elke burger in crisiscommunicatie?

Als burgers kunnen wij allemaal een rol opnemen bij noodsituaties door bij te dragen aan de verspreiding van de juiste informatie.

Controleer  echter de bron van de informatie alvorens deze verder te verspreiden, om te vermijden om geruchten te verspreiden. De toestand kan bovendien snel evolueren, dus waak erover om geen achterhaalde informatie of aanbevelingen te delen.