Hittegolf en ozonpieken

Noodplanning
Risicocommunicatie
Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.

Als drie opeenvolgende dagen de gemiddelde dagtemperatuur hoger is dan 30 °C en het ’s nachts gemiddeld warmer is dan 18 °C spreken we van een hittegolf.

Tijdens een periode van aanhoudende hitte, kunnen er ook hoge concentraties ozon in de lucht voorkomen. Een sterke ozonconcentratie kan diverse gevolgen hebben voor de gezondheid: zwakkere ademhaling, verslechtering van de symptomen voor personen met ademhalingsproblemen,…

Bij zulke situaties kan het aangewezen zijn om enkele aanbevelingen te volgen.

Op een zeer warme dag:

 • Stel u zo weinig mogelijk bloot aan de zon;
 • Bescherm uzelf door een zonnecrème te gebruiken;
 • Drink voldoende, bij voorkeur water;
 • Breng het OCMW van uw gemeente op de hoogte over geïsoleerde personen die een bezoek van een maatschappelijk werk(st)er kunnen gebruiken.

Voor de meest kwetsbare personen (mensen met astma, mensen met ademhalingsproblemen, bejaarden en jonge kinderen) raden we aan om in de mate van het mogelijke:

 • Thuis te blijven;
 • Geen lichamelijke inspanningen te leveren;
 • De ramen niet te openen tijdens de warmste periode van de dag, namelijk tussen 12 en 22 uur. Open de ramen dus bij voorkeur ’s avonds laat of ’s ochtends, wanneer de concentraties zich opnieuw op het laagste niveau bevinden.

Bij een ozonpiek:

 • Informeer u en volg de aanbevelingen van de overheden;  
 • Tussen 12u en 22u: beperk uw activiteiten buiten, zeker als u al gevoeliger bent;  
 • Tussen 12u en 22u: vermijd sport, zeker intensieve sport;  
 • Als u ongewone ademhalingsproblemen ondervindt, raadpleeg dan je behandelende arts.

Meer informaties en aanbevelingen op risico-info.be: