Het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’

Noodplanning
Hittegolf
Als drie opeenvolgende dagen de gemiddelde dagtemperatuur hoger is dan 30 °C en het ’s nachts gemiddeld warmer is dan 18 °C spreken we van een hittegolf. Tijdens een periode van aanhoudende hitte, kunnen er ook hoge concentraties ozon in de lucht voorkomen.

Het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’

Om de nefaste gevolgen van deze klimatologische periodes te bestrijden, hebben de federale en gefedereerde overheden, die in België verantwoordelijk zijn voor leefmilieu en gezondheid, in 2003 een Hittegolf- en ozonpiekenplan opgesteld, met maatregelen die de risico’s van hitte en ozon moet tegengaan.

Het plan omvat drie fasen: een waakzaamheidsfase, een waarschuwingsfase (30°C gedurende minstens 3 dagen of een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 µg/m3) en een alarmfase (30°C gedurende minstens 3 dagen en een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 240 µg/m3).

Dit plan toont hoe iedereen kwetsbare personen (zieken, bejaarden en kleine kinderen) kan helpen beschermen en geeft tips om problemen door hitte te voorkomen.

Algemene aanbevelingen

Bij zulke situaties kan het aangewezen zijn om enkele aanbevelingen te volgen.

Op een zeer warme dag:

  • Stel jezelf zo weinig mogelijk bloot aan de zon;
  • Bescherm jezelf door een zonnecrème te gebruiken;
  • Drink voldoende, bij voorkeur water;
  • Breng het OCMW van jouw gemeente op de hoogte over geïsoleerde personen die een bezoek van een maatschappelijk werk(st)er kunnen gebruiken.

Voor de meest kwetsbare personen (mensen met astma, mensen met ademhalingsproblemen, bejaarden en jonge kinderen) raadt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan om in de mate van het mogelijke:

  • Thuis te blijven;
  • Geen lichamelijke inspanningen te leveren;
  • De ramen niet te openen tijdens de warmste periode van de dag, namelijk tussen 12 en 22 uur. Open de ramen dus bij voorkeur ’s avonds laat of ’s ochtends, wanneer de concentraties zich opnieuw op het laagste niveau bevinden.

Meer aanbevelingen op risico-info.be of op warmedagen.be

Beschikbaarheid van leidingwater of brandrisico

Naast gevolgen voor de gezondheid, kunnen lange periodes van warmte ook invloed hebben op de beschikbaarheid van leidingwater of op het brandrisico.

In sommige delen van het land zijn beperkingen op het gebruik van water of het verbod op vuur van toepassing. Je vindt meer informatie hierover op:

Nuttige links:

Droogtecommissie van de Vlaams Overheid

Waarschuwingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut

Waarschuwingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)