Handicap en rampen

Noodplanning
Informatie aan de bevolking
Hoe de veerkracht tegen, de aanpassing aan en de bestendigheid tegen rampen optimaal te stimuleren voor de personen met een handicap ? Workshop EUR-OPA en Internationale UNISDR-dag in oktober 2013.
Handicap en rampen (c) Unisdr

In het voorjaar 2013 heeft het Akkoord EUR-OPA onder zijn correspondenten en diverse experts een vragenlijst « Handicap en beperking van de risico’s van rampen » ruim verspreid om voorbeelden van goede praktijken en reeds bestaande reglementeringen en wetten in dit domein te verzamelen.

Richtlijnen en aanbevelingen over de manier waarop personen met een handicap betrokken kunnen worden bij de voorbereiding en de reactie op rampen, zullen opgenomen worden in een rapport dat voorgesteld zal worden tijdens een workshop in Parijs op 22 en 23 oktober 2013. Het doel van deze workshop is om de veerkracht tegen, de aanpassing aan en de bestendigheid tegen rampen optimaal te stimuleren voor de personen met een handicap. De personen met een handicap zullen tijdens het hele proces betrokken worden.

Bovendien vindt op 13 oktober 2013 de internationale Dag voor de vermindering van de risico’s van rampen plaats. Het thema voor 2013 dat het Bureau van de Verenigde Naties voor de vermindering van de risico’s van de rampen (UNISDR) gekozen heeft, is: « Leven met een handicap en rampen ».

Er zal ook een enquête gelanceerd worden die enkel bestemd is voor personen met een handicap en de helpers, en waarvan de resultaten voorgesteld zullen worden tijdens voornoemde workshop in Parijs.