Grootschalige oefening simuleert terroristische aanslagen Oefenen om de veiligheid te waarborgen

Noodplanning
Terrorisme
Op donderdag 30 november 2017 zal het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) in samenwerking met de federale diensten van de Gouverneurs van Luik en Waals-Brabant een oefening organiseren waarbij terroristische aanslagen op meerdere sites gesimuleerd worden. Deze realistische oefening van het Nationaal Noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag zal zich voornamelijk afspelen op de luchthaven van Luik en de militaire basis van Nijvel. De oefening zal starten met een reële alarmering. De hulp- en interventiediensten zullen op het terrein ingezet worden.

Plannen en procedures testen om ze te verbeteren

Gelet op de dramatische gebeurtenissen waarmee we te maken kregen en rekening houdend met de huidige internationale context, kan het risico op een nieuwe terroristische aanslag in ons land niet uitgesloten worden. Daarom is het voor iedereen belangrijk om zich zo goed mogelijk voor te bereiden teneinde efficiënt te kunnen optreden. 

Sinds 1 mei 2016 beschikt België over een nationaal noodplan in geval van terroristische aanslagen of gijzelnemingen. Dergelijke gebeurtenissen vereisen een onmiddellijke reactie en een gecoördineerd antwoord van de gerechtelijke en administratieve overheden, met een geïntegreerde en multidisciplinaire betrokkenheid van de politie- en inlichtingendiensten, de hulpdiensten en de andere overheidsdiensten. Dit nationaal plan werd tevens gedetailleerd en gepreciseerd op provinciaal niveau: elke gouverneur brengt de veiligheidsactoren van zijn provincie samen om het noodplan te operationaliseren en aan te passen aan de lokale realiteit.

Het zijn deze noodplannen en -procedures die op 30 november getest zullen worden. België voert immers een oefenbeleid waarbij deze oefeningen als essentieel element geïntegreerd worden in de noodplanning en het crisisbeheer. Dankzij deze gezamenlijke oefening kunnen de gemeentelijke, provinciale en federale overheden hun acties in geval van een crisis nog verbeteren.

Simulatie van aanslagen op de luchthaven van Luik en de militaire basis van Nijvel

In het kader van deze oefening op meerdere sites zullen alle betrokken overheden en diensten ingezet worden en zullen de verschillende structuren van het crisisbeheer geactiveerd worden: Beheers- en informatiecellen op nationaal niveau, Operationele cellen op het niveau van de Gouverneurs van Luik en Waals-Brabant.

Deze oefening heeft als doel om de werking van de verschillende cellen te testen en de informatiedoorstroming tussen de verschillende partners (via met name het veiligheidsportaal ICMS) te analyseren. 

Deze oefening zal voor de verschillende hulp- en interventiediensten eveneens de gelegenheid  zijn om hun procedures en samenwerking te testen op het terrein, met name op de luchthaven van Luik en op de militaire basis van Nijvel. 

Op de twee locaties zullen er veel hulp- en interventiediensten actief zijn. Omwonenden en reizigers hoeven niet ongerust te zijn, het gaat om een oefening. De luchthaven blijft operationeel tijdens de oefening. Om het verloop van de oefening niet te storen, wordt er gevraagd om zich niet onnodig te begeven naar de verschillende locaties van de oefening. Het alarmeringssysteem BE-Alert zou in het kader van deze oefening geactiveerd kunnen worden. Er wordt evenwel geen enkele actie verwacht van de bevolking.