Getuigenissen over het crisisbeheer en de crisiscommunicatie in België

Noodplanning
Crisiscommunicatie
Burgemeesters en noodplannings- en informatieambtenaren die dagelijks instaan voor ieders veiligheid aan het woord via een DVD gerealiseerd door het Crisiscentrum . Ontdek de teaser!

Sinds 2006 beschikt de noodplanning over een geharmoniseerd juridisch kader voor het ganse land. Welke lessen hebben de noodplannings- en informatieambtenaren daaruit getrokken, na bijna 10 jaar?

 

We stelden de vraag aan een aantal lokale partners. Sommigen werden al geconfronteerd met noodsituaties, andere niet. Verantwoordelijken voor crisisbeheer uit de vier hoeken van het Belgisch grondgebied doen hun verhaal. Ze vertellen over hun terreinervaringen en “best practices”.    

 

Deze DVD, die is gerealiseerd door het Crisiscentrum, vestigt de aandacht op het noodzakelijke werk van de noodplannings- en informatieambtenaren. Zij reiken denkpistes aan door hun “best practices” te delen en door hun collega’s aan te moedigen om met andere gemeenten samen te werken. 

 

De DVD zal aan elke Gouverneur en Burgemeester van het land bezorgd worden, en via de online-kanalen van het Crisiscentrum.

Ontdek hier de teaser