Getuigenissen over het crisisbeheer in België

Noodplanning
Lokale noodplanning
Videocapsules over 15 thema’s om vanuit het heden vooruit te kijken naar de toekomst
DVD 2016

10 jaar noodplanning in 9 minuten

Getuigenissen vanop de eerste lijn, over noodplanning, crisisbeheer en crisiscommunicatie. Bekijk hier de samenvatting van 10 jaar noodplanning in 9 minuten.

Videocapsules met Burgemeesters en noodplannings- en informatieambtenaren

Sinds 2006 beschikt de noodplanning over een geharmoniseerd juridisch kader voor het ganse land. Welke lessen hebben de noodplannings- en informatieambtenaren daaruit getrokken, na bijna 10 jaar?We stelden de vraag aan een aantal lokale partners.

Sommigen werden al geconfronteerd met noodsituaties, andere niet. Verantwoordelijken voor crisisbeheer uit de vier hoeken van het Belgisch grondgebied doen hun verhaal. Ze vertellen over hun terreinervaringen en “best practices”.  

Een DVD met die 15 videocapsules, die is gerealiseerd door het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), vestigt de aandacht op het noodzakelijke werk van de noodplannings- en informatieambtenaren. Zij reiken denkpistes aan door hun “best practices” te delen en door hun collega’s aan te moedigen om met andere gemeenten samen te werken. 

De DVD zal aan elke Gouverneur en Burgemeester van het land bezorgd worden, en via de online-kanalen van het Crisiscentrum.

Getuigenissen van sleutelfiguren in beeld

Noodplanning

Ambtenaar Noodplanning

Informatieambtenaar (D5)