Elke eerste donderdag van de maand kan u een BE-Alert bericht ontvangen

Noodplanning
Vanaf 2018 test het Crisiscentrum en de gemeenten maandelijks de alarmering van de bevolking. De vertrouwde trimestriële tests van het sirenenetwerk zullen vanaf 2018 worden aangevuld met een maandelijkse alarmeringstest van BE-Alert. Deze vernieuwde alarmeringsstrategie sluit aan op de keuze voor BE-Alert als een modern en performant alarmeringssysteem.

Maandelijks alarmeringstest

Om de betrokken bevolking snel en efficiënt te alarmeren tijdens een noodsituatie kan sinds juni 2017 het moderne alarmeringssysteem BE-Alert worden ingezet. Sinds de ingebruikname werd BE-Alert al tien keer ingezet om de burgers te alarmeren tijdens verschillende noodsituaties.

Het testen van BE-Alert is essentieel voor de overheid én de burgers. Tijdens dergelijke tests kan de overheid de procedure en de technische werking nagaan. Tevens zijn de tests van BE-Alert een uitgelezen moment om mensen (nogmaals) op te roepen om zich te registreren op www.be-alert.be. De overheid heeft een performante tool ontwikkeld, het is nu aan de bevolking om deze tool ook daadwerkelijk efficiënt te maken door zich te registreren.

Vanaf 2018 zullen de alarmeringstesten mogelijk zijn elke eerste donderdag van de maand. Steden en gemeenten die dit wensen, kunnen hun waarschuwingskanalen testen, in het bijzonder BE-Alert. Het aantal tests per jaar kunnen de steden en gemeenten zelf bepalen. Om het vlot verloop van deze tests in heel het land te verzekeren, worden deze testberichten verzenden naar een honderdtal contactpersonen op (een deel van) het grondgebied. Deze tests zullen door de gemeenten voorafgaandelijk worden aangekondigd via diverse informatiekanalen. Op hetzelfde moment kan het Crisiscentrum een testbericht op grote schaal versturen naar alle Gsm-toestellen die aanwezig zijn in geselecteerd gebied, ook dergelijke tests zullen voorafgaandelijk worden aangekondigd.

Deze nieuwe strategie en hogere frequentie van tests moet het Crisiscentrum, de gouverneurs en de gemeenten in staat stellen om BE-Alert nog verder te verfijnen, om zodoende de burger bij een noodsituatie op de meest doeltreffende manier te alarmeren.

 

Nog vier tests van het sirenenetwerk

Momenteel staan er nog 570 elektronische sirenes rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen. Omwille van de beperkte verstaanbaarheid en de beperking in het aantal boodschappen van de sirenes, is de keuze gemaakt om verder en blijvend te investeren in een modern alarmeringskanaal: BE-Alert. Dit betekent concreet dat de sirenes vanaf januari 2018 stelselmatig zullen worden ontmantelend.

De vertrouwde trimestriële tests van het sirenenetwerk zullen in 2018 nog plaats vinden, namelijk op 4 januari, 5 april, 5 juli en 4 oktober. Vanaf 2019 zullen er geen tests van het sirenenetwerk meer plaats vinden.

 

Hoe reageer jij bij een noodsituatie?

Als je een sirene hoort bij een noodsituatie, is de juiste reflex naar binnen te gaan of binnen te blijven en de aanbevelingen van de overheid te volgen, meer bepaald via de media. Bekijk hier de animatiefilm over de juiste handelingen bij een alarm.

Tevens is de eerste donderdag van de maand een ideaal moment om de rookmelders in huis te testen. Kortom, de eerste donderdag van de maand is voor de overheid én de burgers hét moment om de verschillende systemen te testen en samen te werken aan de veiligheid van iedereen.

 

Informatie

Je kan informatie over deze alarmeringstests krijgen via het informatienummer 0800-94 113, in de week van de test. Inwoners kunnen hun opmerkingen ook meedelen via alerte@ibz.fgov.be. Het technische resultaat van de test zal op 4 januari op het einde van de namiddag beschikbaar zijn op de website van het Crisiscentrum.