De overheden helpen om zich voor te bereiden op het crisisbeheer

Noodplanning
Planification d'urgence locale
Het Nationaal Crisiscentrum heeft een reeks van 5 gidsen uitgegeven om de lokale overheden te helpen om zich voor te bereiden op het crisisbeheer. De meest recente, de gids inzake « Noodplanningsgids - Elektriciteitspanne » is vorig jaar verschenen. Ter gelegenheid van deze publicatie hebben we een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat u ervan vindt.

Sinds 2007 heeft het Nationaal Crisiscentrum 5 gidsen met betrekking tot noodplanning gepubliceerd:

• De handleiding over de crisiscommunicatie (met 3 bijlagen geactualiseerd) ;
• De noodplanningsgids voor leidingen voor transport en transit van gassen en vloeistoffen in België;
• De noodplanningsgids voor de bepaling en analyse van risico’s op lokaal vlak ;
• De gids lokale noodplanning ;
• De noodplanningsgids - elektriciteitspanne.

Deze gidsen werden, zowel binnen de disciplines als op het provinciaal en gemeentelijk niveau,  aan al onze partners uitgedeeld, en dit via de federale diensten bij de gouverneurs.
Na de verspreiding van de 5de gids wou de dienst noodplanning van het Crisiscentrum feedback bekomen in verband met deze werken.

Resultaten

Wat het gebruik van de gidsen betreft, blijkt het zo te zijn dat niet minder dan 43.2% van de deelnemers onze handleidingen regelmatig gebruikt.
87% van de personen die antwoorden is van mening dat de verspreidingsmethode, via de federale diensten van de gouverneur, een goede manier is om de gidsen te verspreiden.
De meningen met betrekking tot het format van de gidsen zijn zeer uitgesproken. De helft van de deelnemers kiest voor een elektronische versie en de andere helft voor een elektronische en papieren versie.  Slechts een zeer klein percentage van de personen die antwoorden wil enkel een papieren versie hebben.
 

En u ? Weet u, als burgemeester, ambtenaar die belast is met de noodplanning of de communicatie, waar uw gidsen zich bevinden? En maakt u er goed gebruik van?
Het Crisiscentrum en de dienst noodplanning staan verder tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie in verband met dit onderwerp  : ispu.hin@ibz.fgov.be