De eerste lichting van de ‘vliegende Seveso-ploeg’ is geland

Noodplanning
Seveso
De vliegende Seveso-ploeg…. Het klinkt misschien als de aanwerving van piloten bij de Belgische luchtmacht, maar deze nieuwe medewerkers zullen toch eerder onder de vleugels van het Crisiscentrum opereren.

De gedachte aan die vliegende ploeg borrelde reeds in 2013 op. Toen kwam naar voren dat de meest dringende noden bij het beheer van het Seveso-risico zich vooral op het vlak van personeel stelden.

Een behoefteanalyse toonde aan dat de noodplanningsdiensten van de gouverneurs in eerste instantie vragende partij waren naar bijkomend personeel. Met het huidige personeelsbestand was het immers niet altijd even evident om de verplichtingen van de Europese Seveso-wetgeving naar behoren te kunnen uitvoeren: Seveso-BNIP’s opstellen, Seveso-oefeningen organiseren, enz.

Via het Seveso-fonds (een fonds dat gevoed wordt door seveso-ondernemingen voor investeringen in veiligheid) konden de nodige kredieten voor de aanwerving van 10 bijkomende personeelsleden worden vrijgemaakt.

De eerste drie personeelsleden van deze vliegende ploeg zijn nu aan de slag. Tegen juni 2015 worden er twee nieuwe medewerkers verwacht en de procedure voor de overige vijf aanwervingen wordt binnenkort opgestart.

Vijf personeelsleden zullen de federale diensten noodplanning van de gouverneurs hoofdzakelijk ondersteunen bij het opstellen van de Seveso-BNIP’s. Vijf andere werknemers zullen mee  Seveso-oefeningen organiseren. Op die manier zal de ‘vliegende ploeg’ de gouverneurs bijstaan, als een mobiel team van medewerkers dat inspringt waar de behoeften zich stellen.

In een eerste fase worden de nieuwe medewerkers bij het Crisiscentrum opgeleid, waarna ze via een ‘on the job’-training voeling zullen krijgen met de dagdagelijkse realiteit bij het Crisiscentrum en de federale diensten noodplanning van de gouverneurs. Na deze opleidingsperiode kunnen zij de federale diensten van de gouverneurs dan effectief bijstaan om de Seveso-verplichtingen in de praktijk om te zetten.