Burgers sensibiliseren voor omgevingsrisico’s

Noodplanning
RisicocommunicatieInformatie aan de bevolking
Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.

In onze hoogtechnologische maatschappij is risicobeheersing met het oog op de veiligheid een dagelijkse opdracht in nagenoeg alle socio-economische sectoren. Ondanks alle veiligheidsvoorschriften, controles, procedures, testen,… is het voordoen van een risico echter nooit helemaal uit te sluiten. Via de website www.risico-info.be kunnen burgers informatie vinden over diverse risico’s die hen omringen, en zelf stappen zetten naar een betere kennis en voorbereiding op mogelijke noodsituaties.

De website www.risico-info.be biedt informatie aan over diverse risico’s van natuurlijke of technologische aard: overstroming, storm, stroomonderbreking, industrieel ongeval,…

Deze portaalsite heeft tot doel om op een permanente basis informatie ter beschikking te stellen aan burgers die zich wensen te informeren over mogelijke risico’s, ook al stelt het risico zich op dat ogenblik misschien niet acuut. Een geïnformeerde burger kan zich immers tijdig voorbereiden, en voelt zich bij een noodsituatie beter gewapend. Daarom reikt de website ook tal van tips aan om concrete en haalbare acties te nemen om zich voor te bereiden: een noodkit samenstellen; weten hoe men gealarmeerd kan worden; weten hoe te schuilen of te evacueren; wat te doen bij een overstroming, heidebrand of stroompanne; … Dit verhoogt de veiligheid en weerbaarheid van gezinnen bij onverwachte situaties.

Om deze preventieve informatie aan de bevolking door de verschillende overheden mogelijk te helpen maken,  is ook een document “Communiceren over risico’s” ter beschikking gesteld van de lokale overheden. Deze bijlage vult de Leidraad Crisiscommunicatie aan.