Brochure "communiceren over risico's"

Noodplanning
RisicocommunicatieInformatie aan de bevolking
Deze bijlage bij de Leidraad Crisiscommunicatie is bestemd om de betrokken overheden te helpen bij het structureren, organiseren en realiseren van de preventieve informatie over risico’s, voor de veiligheid van hun bevolking.

De ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de burger en van de solidariteit onder burgers is een belangrijk thema geworden op (inter)nationaal niveau in het kader van de noodplanning en het crisisbeheer.

Als de burger zijn verantwoordelijkheid moet kunnen opnemen in een noodsituatie om het werk van de overheden en de hulp- en interventiediensten te vergemakkelijken, moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om vooraf  adequate informatie te krijgen. Dit houdt dus een zeker risicobewustzijn in, al weten we dat de burger daar doorgaans weinig mee begaan is.

De wettelijke verplichtingen, het kader en de structuren om bij te dragen tot een echte risicocultuur bestaan. De (gemeentelijke of provinciale) veiligheidscel staat in voor de voorafgaande informatie aan de bevolking.

Hoewel het overleg multidisciplinair is, valt de organisatie en de praktische realisatie van deze communicatie over risico’s onder de taken van Discipline 5. De crisiscommunicatie wordt immers uitgewerkt in het kader van een coherente risicocyclus. Alles is sterk verbonden met elkaar. Een doeltreffende crisiscommunicatie gebeurt onvermijdelijk via een voorafgaande risicocommunicatie.

Preventief informeren over de verschillende maatschappelijke risico’s (en hun gevolgen) heeft een drievoudige rol met een positieve impact op het crisisbeheer:

  • educatief: de betrokken bevolking informeren;
  • overtuigend: hen sensibiliseren over het aannemen van een bepaald gedrag;
  • relationeel: vertrouwen opbouwen.