BENELUX - Versterkte samenwerking inzake crisisbeheer

Noodplanning
Informatie aan de bevolkingInternationale samenwerkingNoodplannen
Op 14 september 2016 heeft de BENELUX een strategisch overleg over het crisisbeheer gehouden. De verantwoordelijke Directeuren-generaal van de drie nationale Crisiscentra van de Benelux hebben twee technische afspraken ondertekend om het crisisbeheer en de crisiscommunicatie te versterken.
Copyright @BENELUX

 

Een sinds 2006 van een kader voorziene internationale samenwerking

Op 1 juni 2006 ondertekende het BENELUX Comité van Ministers van Binnenlandse Zaken te Senningen het Benelux-Memorandum van Overeenstemming (MoU) inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen.

 

Dit verdrag, dat een kader creëert voor de bi- en trilaterale samenwerking tussen de BENELUX-landen, heeft een dubbele doelstelling:

  • zorgen voor een optimale samenwerking tussen de drie landen in geval van daadwerkelijke of dreigende crisissen, voorvallen of ongevallen op het grondgebied van één van de drie landen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen;

  • een versterkte afstemming van nationaal beleid, met name middels het onderkennen van de risico’s, de communicatie naar en informatie aan de bevolking, de uitwisseling van goede praktijken en het houden van gemeenschappelijke oefeningen.

  

Twee technische afspraken om deze samenwerking te operationaliseren

In het kader van de tenuitvoerlegging van het Memorandum kunnen op operationeel niveau technische afspraken gemaakt worden tussen de nationale Crisiscentra, namelijk:

Op 14 september 2016 werden twee technische afspraken ondertekend door de Directeuren-generaal van deze drie nationale Crisiscentra:

 

  • BENELUX-regeling betreffende de informatie aan de bevolking in noodsituaties

    Deze overeenkomst, die de technische afspraak van 9 mei 2007 over hetzelfde onderwerp actualiseert, heeft tot doel de samenwerkings- en communicatievormen tussen de drie landen te bevorderen; hierbij wordt de klemtoon onder andere gelegd op het belang van een gestroomlijnde informatie aan de bevolking binnen de BENELUX.

     

  • BENELUX-regeling betreffende de aanwijzing van een liaison

    Dit instrument is bedoeld om de aanwijzing van een liaison toe te laten. Deze liaison kan acties of operaties waarover overeenstemming is bereikt, op de overige grondgebieden volgen om met name de communicatie tussen de bevoegde overheden te vergemakkelijken en het wederzijdse begrip omtrent de door de respectieve autoriteiten genomen maatregelen of beslissingen te bevorderen.

 

De ondertekening van deze twee overeenkomsten toont de wil van de bevoegde autoriteiten aan om de ontwikkeling van het crisisbeheer en de crisiscommunicatie voort te zetten, alsook om de internationale samenwerking ter zake te versterken.

Meer informatie via http://www.benelux.int/nl