Benelux houdt strategisch overleg over crisisbeheersing

Noodplanning
NoodplannenInternationale samenwerking
De directeuren-generaal van alle nationale crisiscentra Benelux zijn samen met hun tegenhanger uit Noordrijn-Westfalen bijeengekomen op het kantoor van het Secretariaat-Generaal. De vergadering was een initiatief onder het Nederlandse voorzitterschap en gaf de partners de gelegenheid om hun wensen omtrent de samenwerking verder uit te werken.

Een van de vergaderpunten was de noodzaak om een netwerk tussen de crisiscentra tot stand te brengen, op zowel strategisch als operationeel niveau. Daarvoor willen ze een operationeel concept voor informatie-uitwisseling uitwerken. Op die manier kunnen ze de informatiestroom in niet-crisissituaties en in crisissituaties in goede banen te leiden, stages over en weer te organiseren en van elkanders ervaringen te leren. 

Tevens is afgesproken de samenwerking en een onderling afgestemde communicatie naar de bevolking in het geval van een grensoverschrijdende crisis of bij grootschalige incidenten, zoals bijvoorbeeld in de vitale infrastructuur, te bevorderen. 

Tot slot zal ook verder intensief aandacht worden geschonken aan het nucleaire dossier en de gevolgen van terrorisme.