BeNeLux en crisisbeheersing

Noodplanning
Internationale samenwerking
Doelstelling van de Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing is de veiligheid en het welzijn van de burger te verbeteren.
BENELUX

BeNeLux als platform voor de coördinatie van crisisbeheersing

Doelstelling van de Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing is de veiligheid en het welzijn van de burger te verbeteren.

Veiligheid is een van de prioriteiten van het nieuwe Benelux-Unieverdrag dat op 1 ja­nuari 2012 van kracht werd. Op basis hiervan is de coördinatie van de systemen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding tot een van de kerntaken van de Benelux verheven. Het Secretariaat-Generaal is het platform voor die coördinatie.

Hieronder de specifieke BeNeLux Newsletter over crisisbeheer (december 2013).