BE-Alert wordt groter

Noodplanning
Be-AlertAlarmering van de bevolking
BE-Alert maakt het mogelijk om snel een groot aantal burgers te alarmeren door middel van één enkel instrument. Het project bevindt zich momenteel in de pilootfase, maar om de definitieve versie te ontwikkelen is een team van 4 personen samengesteld.

Het pilootproject BE-Alert, dat werd gelanceerd in maart 2014, heeft als doel om een oplossing te testen die het mogelijk maakt om de burgers te alarmeren bij een noodsituatie en dit via verschillende communicatiemiddelen zoals spraakoproepen, SMS-berichten, de sociale media en niet te vergeten : de sirenes. De pilootfase duurt 2 jaar, dus tot eind 2015. Op dat ogenblik zal een definitieve versie van het systeem ingevoerd worden. Deze versie zal het hele jaar verder ontwikkeld worden en hiervoor zal in de lente een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd worden.

Het project BE-Alert is een prioriteit voor het Crisiscentrum in het bijzonder, maar ook voor de FOD Binnenlandse Zaken. Om dit project tot een goed einde te brengen, is een hecht team gevormd. 

Afsluiting van de eerste fase van het pilootproject

In december 2014 is de eerste testfase van het pilootproject afgesloten. Tijdens deze eerste fase werden opleidingen en verschillende tests georganiseerd met en door de 33 deelnemende gemeenten. Ook de provinciegouverneurs, die allemaal over toegang tot het alarmeringsplatform beschikken, hebben deelgenomen aan deze ervaring. Er kon een reeks vaststellingen worden gedaan over wat niet werkt, wat goed werkt en wat beter zou kunnen werken. Tijdens de maand januari werden al deze elementen gebundeld in een afsluitend verslag dat zal dienen als basis voor de uitwerking van het bestek voor het definitieve BE-Alert.

Voorbereiding van het definitieve BE-Alert

Het  voltallige team bereidt de procedure voor de overheidsopdracht voor, die het zal mogelijk maken om de leverancier van het toekomstige BE-Alert systeem te selecteren. Er wordt momenteel een bestek opgesteld voor een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, dat klaar zal zijn om gepubliceerd te worden in de loop van de lente. 

Na het bestek te hebben gepubliceerd, zal men potentiële leveranciers moeten selecteren en vervolgens met hen onderhandelen. Op het einde van de procedure, zal één enkele leverancier geselecteerd worden. Na deze verschillende stappen, zal een nieuw BE-Alert platform geleverd worden dat beschikbaar zal zijn voor de burgemeesters en de gouverneurs, alsook voor de federale regering.

BE-Alert zal een evolutief en dynamisch tool zijn, dat zich aanpast aan de realiteit en de eisen van de crisiscommunicatie, om een snelle, betrouwbare en precieze alarmering te verschaffen aan de burgers die betrokken zijn bij een noodsituatie.