BE-Alert: Ontwikkeling van het platform gelanceerd

Noodplanning
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Eind 2015 werd een offerteaanvraag uitgeschreven voor de gunning van het definitieve project BE-Alert. Op het einde van de procedure gekomen, kan de opdracht nu toegewezen worden aan de vennootschap Nextel, in partnerschap met Gedicom. Het nieuwe platform zou dus zeer binnenkort beschikbaar moeten zijn voor de federale overheden en voor de burgemeesters en gouverneurs.

De ontwikkeling van dit platform is het resultaat van een pilootproject opgestart in maart 2014 voor twee jaar in samenwerking met 33 gemeenten en de provinciegouverneurs.

BE-Alert is een systeem waarmee de burgers gealarmeerd kunnen worden in noodsituaties via verschillende communicatiekanalen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten, de sociale media, de sirenes, …  

Deze tool zal federaal beheerd worden, maar ter beschikking gesteld worden van alle lokale overheden. Zij zullen de verkregen gunstige voorwaarden kunnen genieten door slechts enkele minimale administratieve stappen te ondernemen.

 

Tool op maat

De modaliteiten voor toegang tot het platform BE-Alert zijn gelinkt aan de verschillende niveaus van crisisbeheer in België:

 • Elke gemeente kan alarmeringen binnen haar grondgebied activeren. Elke gemachtigde gebruiker zal zijn/haar eigen toegangscode hebben, waarbij zijn/haar rechten binnen de entiteit gedefinieerd zijn.
 • Op dezelfde  manier zullen de provinciegouverneurs op hun gebied actie kunnen ondernemen. De voor het beheer van de dienst gemachtigde personen zullen kunnen tussenkomen binnen alle groepen van gemeenten van hun provincie.
 • Op nationaal niveau, zal de AD Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, beheerder van het systeem, tot slot toegang hebben tot alle groepen en subgroepen van de gemeenten, de provincies en de andere entiteiten die het systeem gebruiken,
 • Daarenboven kunnen er andere groepen gevormd worden op een ander niveau of met andere partners (bvb met de BIN’s)

 

Toegankelijke interface

BE-Alert is een oplossing SaaS (Software-as-a-Service) die 24u op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar is. De dienst is toegankelijk via :

 • een beveiligde website,
 • een spraakserver per telefoon,
 • een mobiele toepassing voor smartphone,
 • of een Web Service (SOAP).

Elke gebruiker zal unieke identificatiesleutels krijgen om een beveiligde toegang te krijgen tot de dienst BE-Alert met verschillende toegangsniveaus.

De interface BE-Alert is gebruiksvriendelijk, zodat de gebruiker er snel mee kan werken en slechts met enkele klikken een bericht de wereld kan insturen.

De volledige interface, de foutmeldingen, de help-functies en de handleiding worden voorgesteld in 5 talen, waaronder de 3 landstalen: Nederlands, Frans en Duits.

Een opleidingsmodule en een mogelijkheid voor ondersteuning op afstand worden eveneens ter beschikking gesteld van de gebruikers.  

 

Voorbereiding en activering van het alarm

De operator kan de gewenste alarmkanalen kiezen op basis van de configuratie van de noodsituatie.

Hij kan alle vormen van doelgroepen samenstellen en selecteren op basis van:

 • de geografische situatie (per wijk, straat, postcode),
 • de dynamische situatie (met automatische actualisering),
 • de gesproken taal,
 • criteria (dokters, leden van een BIN).

Alle parameters van een alarmeringscampagne (bericht, bestemmelingen, oproepparameters, enz.) kunnen geregistreerd worden om de reeds gebruikte scenario’s later terug te vinden en met enkele klikken een alarm te verspreiden. Ongeacht of dit nu loopt via de website of via de toepassing voor smartphone.

Er bestaat tevens een meer volledige alarmberichtverspreiding waarbij alle opties mogelijk zijn.

 

Versterkte configuratie

De oplossing biedt op transparante en volledig geïntegreerde wijze een toepassing voor het beheer van communicatie- en alarmberichten, alsook de connectie met de verschillende, aan deze toepassing gelinkte communicatiekanalen (spraakoproepen, sms, e-mail, …).

De basisconfiguratie van het systeem BE-Alert respecteert de configuratieminima voor de volgende bestaande kanalen:

 1. Spraakkanalen: minstens 2 sites met 300 kanalen op elke site, hetzij 600 bidirectionele kanalen; met een mogelijkheid om bijkomende Franse sites te gebruiken (600 bijkomende kanalen),
 2. Kanalen uitgaande SMS: minstens 100 SMS/seconde,
 3. Kanalen uitgaande e-mail: minstens 10.000 e-mails/seconde.

 

Inschrijving van de burgers in het systeem

In de basisversie blijft de inschrijving van de burgers noodzakelijk. De functionaliteiten van de bestaande inschrijvingsmodule zullen binnenkort wel verbeterd worden. Alle gegevens die door de burgers ingevoerd werden sinds 2014 in het kader van het pilootproject, en de publieke gegevens (telefoongids) zullen bovendien bewaard worden in de definitieve versie van BE-Alert.

Naast het huidige alarmsysteem met SMS kan het, afhankelijk van de noodsituatie, ook nuttig zijn om te beschikken over een alarmsysteem met SMS, louter op basis van een geolokalisering (waarbij geen inschrijving nodig is). Deze module zal de komende maanden in BE-Alert geïntegreerd worden.

 

Evolutief project

BE-Alert is een evolutief platform, waarbij de basisversie reeds verschillende bestaande kanalen integreert om een optimale alarmering met meerdere kanalen te garanderen. Het Crisiscentrum zal een belangrijke rol spelen bij de geleidelijke integratie van nieuwe functies en nieuwe technologieën.

In een eerste fase zal de oplossing voorgesteld worden in een basisversie. Het Crisiscentrum zal de basisversie echter met mondjesmaat laten evolueren door continu verbeteringen aan te brengen, door nieuwe functionaliteiten (modules) te ontwikkelen en door nieuwe communicatiekanalen toe te voegen (integraties).

Zeer binnenkort volgt meer informatie over de planning van de uitrol en de inschrijvingsmodaliteiten van het systeem.

Voor alle vragen omtrent BE-Alert, of deze nu gaan over de lopende ontwikkeling of de administratieve en budgettaire aspecten, kunnen jullie contact opnemen met Team BE-Alert van het Crisiscentrum: be-alert@ibz.fgov.be.