Nieuws

Noodplanning
Internationale samenwerkingOefeningen
De NAVO organiseert van 9 tot 15 mei haar 22e Crisis Management eXercice (CMX). Het Crisiscentrum zal zijn rol op nationaal niveau vervullen.
Ondertekening raamakkoord zorgt voor versterking CBRNe-expertisecentrum
Noodplanning
Be-AlertRisicocommunicatie
Deze 21 juli zal het Nationaal Crisiscentrum aanwezig zijn in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken op de Zavel. Dit is een gelegenheid om u te ontmoeten en onze essentiële missies voor uw veiligheid te bespreken.
Noodplanning
Internationale samenwerking
Project Bullseye
Deze week werd de eerste workshop van het project Bullseye, gecoördineerd door het NCCN, georganiseerd in de Poolse hoofdstad Warschau. Aan deze workshop nemen 45 experten van chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico’s deel. Ook hulpverleners van hulp -en interventiediensten uit verschillende Europese landen namen deel aan de workshop.
Sinds 1997 bestaat er binnen de FOD Binnenlandse Zaken een Rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg georganiseerd worden, onderzoekt. In 2016 zal de Rallycommissie zich, naast het bestuderen van de verschillende rallydossiers, bezighouden met het laten evolueren van de wetgeving om de veiligheid van de toeschouwers nog beter te kunnen garanderen, en dit in overleg met alle actoren (organisatoren, lokale overheden en hulpdiensten).
Naar aanleiding van de onverwachte sluiting van drie kerncentrales heeft Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een risico op elektriciteitstekort in de loop van deze winter 2014-2015 geïdentificeerd. Overheden en burgers kunnen samen actie ondernemen om een black-out te vermijden.
Noodplanning
Inondations
Hoe worden overstromingsrisico’s in België vandaag aangepakt? Met deze vraag startten onderzoekers van de UA en de KU Leuven in 2013 het STAR-FLOOD onderzoek.
Noodplanning
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
BE-Alert maakt het mogelijk om snel een groot aantal burgers te alarmeren door middel van één enkel instrument. Het project bevindt zich momenteel in de pilootfase, maar om de definitieve versie te ontwikkelen is een team van 4 personen samengesteld.
Noodplanning
HittegolfOzonpieken
10 jaar geleden werd het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ gepubliceerd. Dit plan kwam er na de stijging in sterfgevallen tijdens de zeer warme zomer van 2003. Elk jaar, aan het begin van de zomer, maakt het Crisiscentrum de lokale overheden gevoelig voor deze problematiek.
Noodplanning
Risicocommunicatie
Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.

Pagina's