Nieuws

Noodplanning
HittegolfOzonpieken
Wees solidair
Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.
Noodplanning
NatuurrampenOverstrommingen
Reageren bij overstromingen
Als gevolg van de hevige regenval van de voorbije dagen werden meerdere gemeenten in het land opnieuw geconfronteerd met overstromingen. Overheden en burgers bereiden zich voor om beter te reageren wanneer dit terugkerend risico opduikt.
Crisisbeheer
Disciplines
Hesjes
Vanaf 20 december 2013 beschikt elke Provinciegouverneur over een basisset hesjes voor elke gemeente.
Noodplanning
Informatie aan de bevolkingRisicocommunicatie
Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
Noodplanning
Risicocommunicatie
Seveso
Tijdens de maand november 2012 is er op initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een informatiecampagne over het Seveso-risico en de beschermingsmaatregelen. Seveso-ondernemingen zijn onderworpen aan strenge veiligheidsnormen. Desondanks kan een incident niet volledig uitgesloten worden.
Rookmelders
De 14-daagse van de Veiligheid vindt plaats van 8 tot 23 september. Het thema is evacuatie in geval van brand. Jaarlijks sensibiliseert de FOD Binnenlandse Zaken de burgers voor het belang van brandveiligheid in hun woning. Ook dit jaar gebeurt dit met de medewerking van de brandweer, onder andere via opendeurdagen in de brandweerkazernes.
De Federal Truck is een initiatief van de federale overheid met de bedoeling alle Belgische burgers te informeren over uiteenlopende thema’s.
Noodplanning
Alarmering van de bevolking
Noodplanning
Alarmering van de bevolking
Donderdag 6 april 2017 voerde het Crisiscentrum de trimestriële test van het elektronische sirenenetwerk uit. 94,87% van de sirenes heeft correct gewerkt
Noodplanning
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Donderdag 6 juli 2017 voerde het Crisiscentrum de trimestriële test van het elektronische sirenenetwerk uit. 95,37% van de sirenes heeft correct gewerkt

Pagina's