Nieuws

Noodplanning
Be-Alert
Op donderdag 6 september test het Crisiscentrum het kanaal e-mail van BE-Alert. We verzenden bijna 400.000 e-mails naar iedereen die zich inschreef. Deze test is meteen een oproep om je contactgegevens te controleren, aan te vullen of indien nodig te wijzigen. Om je snel en efficiënt te kunnen verwittigen, is het namelijk belangrijk dat je jouw BE-Alertprofiel goed onderhoudt.
Risico's op crisissen, dagelijkse manifestaties tegen natuurrampen, evenementen om de te informeren bevolking te beschermen, cyberincidenten bij terroristische dreigingen, ... Het Crisiscentrum heeft een centrale en neutrale rol voor een globale en gezamenlijke benadering van de veiligheid.
Sinds 1997 bestaat er binnen de FOD Binnenlandse Zaken een Rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg georganiseerd worden, onderzoekt. In 2016 zal de Rallycommissie zich, naast het bestuderen van de verschillende rallydossiers, bezighouden met het laten evolueren van de wetgeving om de veiligheid van de toeschouwers nog beter te kunnen garanderen, en dit in overleg met alle actoren (organisatoren, lokale overheden en hulpdiensten).
Noodplanning
HittegolfOzonpieken
Wees solidair
Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.
Noodplanning
NatuurrampenOverstrommingen
Reageren bij overstromingen
Als gevolg van de hevige regenval van de voorbije dagen werden meerdere gemeenten in het land opnieuw geconfronteerd met overstromingen. Overheden en burgers bereiden zich voor om beter te reageren wanneer dit terugkerend risico opduikt.
Naar aanleiding van de onverwachte sluiting van drie kerncentrales heeft Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een risico op elektriciteitstekort in de loop van deze winter 2014-2015 geïdentificeerd. Overheden en burgers kunnen samen actie ondernemen om een black-out te vermijden.
Noodplanning
Inondations
Hoe worden overstromingsrisico’s in België vandaag aangepakt? Met deze vraag startten onderzoekers van de UA en de KU Leuven in 2013 het STAR-FLOOD onderzoek.
Noodplanning
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
BE-Alert maakt het mogelijk om snel een groot aantal burgers te alarmeren door middel van één enkel instrument. Het project bevindt zich momenteel in de pilootfase, maar om de definitieve versie te ontwikkelen is een team van 4 personen samengesteld.
Noodplanning
HittegolfOzonpieken
10 jaar geleden werd het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ gepubliceerd. Dit plan kwam er na de stijging in sterfgevallen tijdens de zeer warme zomer van 2003. Elk jaar, aan het begin van de zomer, maakt het Crisiscentrum de lokale overheden gevoelig voor deze problematiek.
Noodplanning
Risicocommunicatie
Enkele aanbevelingen in het belang van uw gezondheid.

Pagina's