Nieuws

Noodplanning
NoodplannenNucleairOefeningen
IRE
Nationale oefening van het nucleair en radiologisch noodplan in het Instituut voor Radioelementen in Fleurus.
Noodplanning
NucleairOefeningen
IRE
Dankzij de 24u/7d operationele crisiscommunicatietools, stonden de informatie aan en de bescherming van de bevolking centraal tijdens de oefening.
Noodplanning
Internationale samenwerking
BENELUX
Doelstelling van de Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing is de veiligheid en het welzijn van de burger te verbeteren.
Noodplanning
RisicocommunicatieSeveso
Reeds een jaar... Op 8 november 2012 werd een nationale informatiecampagne over het Seveso-risico gelanceerd. Vandaag, kent u nog de beschermingsactiesdie u moet ondernemen voor uzelf en uw gezin ?
Noodplanning
Risicocommunicatie
Op 21 juli 2016 was het Crisiscentrum aanwezig in het IBZ-dorp. De gelegenheid om de burgers te ontmoeten.
Noodplanning
Be-AlertRisicocommunicatie
Op 27 januari 2010 vond in de Rue Léopold in Luik een enorme explosie plaats. Terwijl de hulpdiensten hun werk deden en zo veel mogelijk bewoners probeerden te redden, stortte de voorgevel, het dak en daarbij het volledige gebouw in. De balans is schrijnend: 14 doden, 22 gewonden en meer dan 500 betrokkenen.
Bie energie dossier
Op dinsdag 27 april 2010 wordt in het kader van het nucleair en radiologisch noodplan een grootschalige evacuatieoefening georganiseerd in de risicozone rond de site Electrabel kerncentrale Doel. Het grootste deel van de deelnemers bestaat uit leerlingen en leerkrachten van 7 basisscholen uit de omgeving van de kerncentrale. Om de leerlingen vooraf voor te bereiden op deze grootschalige evacuatieoefening, ontwikkelden een aantal leerkrachten een reeks van 3 educatieve lessenpakketten rond energie.
Noodplanning
ISPUPlanification d'urgence locale
HIN
In een vorig artikel werd u al geïnformeerd over het opleidings-initiatief van het Hoger Instituut voor de Noodplanning voor de burgemeesters. Balans na de Nederlandstalige sessies.
Noodplanning
OefeningenSeveso
Sinds 2014 organiseert het Crisiscentrum bij de exploitanten van Seveso-inrichtingen een nieuw type oefening: de MinimEx. Deze oefeningen hebben als doel de alarmprocedures die gedefinieerd zijn in het kader van de wetgeving en de Bijzondere Nood- en Interventieplannen Seveso, te testen en de samenwerking tussen het Crisiscentrum en de exploitanten te verbeteren.

Pagina's