Nieuws

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Een globale aanpak voor een optimale alarmering, van strategie tot operationalisering: een nieuwe gids voor de autoriteiten die crisissen beheren.
Openbare Veiligheid
AanbevelingenElectriciteitEpidemieënEvenementenGoudegolfHittegolfNatuurrampenNoodsituatiesNucleairOverstrommingenOzonpiekenRisico-analyseRisicocommunicatieSevesoStormenTerrorismeVolksgezondheidklimaatverandering
Het Nationaal Crisiscentrum en de 112 zijn aanwezig op de EducDays van 21 tot 23 november !
logo CC
Dankzij een multidisciplinair, interdepartementaal en internationaal crisiscentrum, dankzij een dynamische organisatie die aansluit op de uitdagingen van de huidige samenleving, voor een operationele en beleidsmatige ondersteuning van haar partners, in synergie met alle actoren op het vlak van veiligheid.
Openbare Veiligheid
Evenementen
Tijdens festivals of sportcompetities, willen organisatoren steeds meer gebruik maken van drones om luchtfoto's te nemen van hun evenement. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft zonet een ministeriële omzendbrief verspreid, die bestaande regels en de noodzakelijke toelatingen verduidelijkt.
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Logo BE ALERT
Bij noodsituaties is de burger de eerste actor van zijn eigen veiligheid. Om goed te kunnen handelen en reageren, moet hij zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikken. De minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, en het nationaal Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) lanceren vandaag een project voor een alarmerings- en informatiesysteem aan de bevolking: BE-ALERT.

Pagina's