Nieuws

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Door regelmatig te testen, kan de overheid de noodprocedures trainen. Zo'n zo'n test zorgt er eveneens voor dat de bevolking stilstaat bij het belang van BE-Alert en de juiste reflexen in een noodsituatie.
Ontdek de rauwe en eerlijke getuigenissen van de 5 directeurs-generaal, vastgelegd via smartphone. Luister goed en ontdek onze gedeelde geschiedenis.
In 2018 waakte het Crisiscentrum opnieuw over de veiligheid, met o.a. de oprichting van 3 nieuwe diensten, de analyse van 67 risicoscenario's, de bescherming van 1.650 VIP's, de goedkeuring van 21 provinciale noodplannen, de registratie van 500.000 adressen in BE-Alert, het beheer van 2.780 (nood)situaties via ICMS en de analyse van 11 miljoen passagiersgegevens (24/7).
Crisisbeheer
EvenementenTerrorisme
Op zaterdag 21 november 2015 is een informatienummer 1771 geopend om de vragen te beantwoorden met betrekking tot de verhoging van het dreigingsniveau naar het maximum en met betrekking tot de versterkte veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder in Brussel. Na 25 dagen activiteit wordt het nummer 1771 vandaag in stand-by gezet.
Educatief pakket over overstroming aan de Belgische Kust
Hoe breng je een complexe boodschap over zeewering, overstroming en noodplanning over aan kinderen tussen 10 en 12 jaar, onze volwassenen van morgen?
Crisisbeheer
NatuurrampenPermanentie 24/7Stormen
Voorbeeld van waarschuwingen van KMI
Rol van het Crisiscentrum als (inter)nationaal contactpunt inzake alarmering
Openbare Veiligheid
Maritieme veiligheid
De Noordzee bruist van activiteiten: containerschepen, ferry’s, militaire oefengebieden, windmolenparken, zandbanken, pijpleidingen, zeiljachten en nog veel meer. De Kustwacht heeft de belangrijke taak om 24/7 te waken over de safety & security van onze zee. Zij zien toe op een goede samenwerking tussen de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor verschillende activiteiten.
Openbare Veiligheid
NiveauS
Op weg naar Niveau S. Samen voor een veiliger leven.
Crisisbeheer
Crisiscommunicatie
Team D5 in actie
De lokale overheden kunnen rekenen op een versterking voor hun crisiscommunicatie in noodsituaties via Team D5. Afgelopen maanden volgde een tweede lichting de Masterclass Crisiscommunicatie. Het Team D5 telt momenteel 34 gemotiveerde leden, verspreid over het hele land.
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Een globale aanpak voor een optimale alarmering, van strategie tot operationalisering: een nieuwe gids voor de autoriteiten die crisissen beheren.

Pagina's