Alarmeringstest op 6 april 2017

Noodplanning
Alarmering van de bevolking

Donderdag 6 april 2017 voert het Crisiscentrum de trimestriële alarmeringstest uit

Tussen 11.45 en 13.15 uur zal de trimestriële test van het netwerk van de 570 elektronische sirenes plaatsvinden. Deze sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen met hoge drempel. Het sirenenetwerk kan worden ingezet om de bevolking te verwittigen bij noodsituaties.

Als u een sirene hoort bij een noodsituatie, is de juiste reflex naar binnen te gaan of binnen te blijven en de aanbevelingen van de overheid te volgen, meer bepaald via de media.

De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie. Dagelijks wordt een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt een hoorbare test gehouden.

Het alarmsignaal bij de trimestriële test is een gemoduleerde scherpe toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal weerklinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.

U kan informatie over deze alarmeringstests krijgen via het informatienummer 0800-94 113, in de week van de test. Inwoners kunnen hun opmerkingen ook meedelen via be-alert@ibz.fgov.be. Het technische resultaat van de test zal op 6 april op het einde van de namiddag beschikbaar zijn op deze website.