Alarmeringstest op 5 oktober 2017

Noodplanning
Be-AlertAlarmering van de bevolking
Op donderdag 5 oktober 2017 voert het Crisiscentrum de trimestriële alarmeringstest uit. Tijdens deze test zal het elektronische sirenenetwerk en het alarmeringsplatform BE-Alert getest worden.

BE-Alert

In noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van vitaal belang. In geval van nood, moet elke burgemeester, gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken steeds zo snel mogelijk, zoveel mogelijk betrokken personen kunnen verwittigen, met een uniforme en duidelijke boodschap. Om inwoners correct te informeren, moeten de overheden kunnen rekenen op verschillende complementaire kanalen (sirenenetwerk, sociale media, website, radio en televisie, omroepinstallaties…).

Sinds half juni kunnen de overheden tijdens een noodsituatie de bevolking ook verwittigen via het  alarmeringsplatform BE-Alert. Via deze nieuwe alarmeringstool is het mogelijk om een boodschap te versturen via SMS, via een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn, via e-mail of via sociale media.

Tijdens de alarmeringstest van 5 oktober zal ook BE-Alert getest worden. In samenwerking met de federale diensten van de gouverneur van Henegouwen en de gemeente Sint-Amands (provincie Antwerpen), zal een testbericht verstuurd worden via het nieuwe alarmeringsplatform.

In Sint-Amands zal er tijdens de test een bericht worden verzonden naar de ingeschrevenen in Be-Alert, alsook naar de aanwezigen in het centrum van de gemeente op het moment van de test.

Om de capaciteit van het systeem te testen, zal een soortgelijke test (ingeschreven burgers en aanwezigen) plaats vinden in een groot gedeelte van de provincie Henegouwen.

De ingeschreven personen op BE-Alert in Sint-Amands en de betreffende zone in Henegouwen zullen een bericht krijgen ook al zijn ze op het ogenblik van de test niet aanwezig. Geregistreerde burgers kunnen immers gealarmeerd worden tijdens een noodsituatie in het opgegeven adres of adressen (bijv. woonplaats, werkplaats, tweede verblijf…), zelfs als ze niet aanwezig zijn. Registreren op BE-Alert kan heel eenvoudig en snel op de website:  www.be-alert.be.

570 elektronische sirenes

Tussen 11u45 en 13u15 uur zal de trimestriële test van het netwerk van de 570 elektronische sirenes plaatsvinden. Deze sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen met hoge drempel.

De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie. Dagelijks wordt een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt een hoorbare test gehouden.

Het alarmsignaal bij de trimestriële test is een gemoduleerde scherpe toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal weerklinkt de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.

 

Hoe reageren bij een noodsituatie?

Als je een sirene hoort bij een noodsituatie, is de juiste reflex naar binnen te gaan of binnen te blijven en de aanbevelingen van de overheid te volgen, meer bepaald via de media. Bekijk hier de animatiefilm over de juiste handelingen bij een alarm.

Informatie

Je kan informatie over deze alarmeringstests krijgen via be-alert@ibz.fgov.be of deze website.

Inwoners kunnen hun opmerkingen ook meedelen via be-alert@ibz.fgov.be.

Het technische resultaat van de test zal op 5 oktober op het einde van de namiddag beschikbaar zijn op deze website.