30.11.2017 – Eerste indrukken over grootschalige oefening met simulatie van terroristische aanslagen

Noodplanning
NoodplannenOefeningenTerrorisme
Op 30 november 2017 heeft het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) in samenwerking met de federale diensten van de gouverneurs van Luik en Waals-Brabant een crisisoefening georganiseerd in het kader van het nationaal noodplan in geval van terroristische aanslagen of gijzelnemingen. Deze grootschalige oefening vond plaats op de luchthaven van Luik en de militaire basis van Nijvel. Dankzij deze oefening konden zowel de operationele aspecten op het terrein als de beleidsaspecten op alle betrokken niveaus getest worden.

 

Een complex scenario: aanslagen op meerdere sites

Tijdens de oefening van 30 november werd een terroristische aanslag gesimuleerd op de luchthaven van Luik, gevolgd door een gijzelneming in een bus. Na deze gebeurtenis volgde fictief zeer snel een terroristische aanslag en gijzelneming tijdens een openbaar evenement op de militaire basis van Nijvel. Dankzij de gerechtelijke onderzoeken die onmiddellijk werden geopend en de informatie die door alle betrokken politie- en inlichtingendiensten werd verzameld en geanalyseerd, werd een dreiging ten aanzien van andere strategische sites niet uitgesloten. Dat was het complexe scenario waarmee de betrokken overheden en diensten hun noodplannen en -procedures konden testen.

 

Zowel op strategisch als operationeel vlak: terugkoppeling van de geteste elementen

Naast de operationele aspecten voor de hulp- en interventiediensten die reëel ingezet werden op het terrein, voorzag het scenario ook talrijke strategische uitdagingen. Zoals voorzien in het noodplan, namen de operationele cellen op het niveau van de gouverneurs van Luik en Waals-Brabant, alsook de beleidscel en de informatiecel in het Crisiscentrum, deel aan deze oefening.

Aan het einde van de oefening hebben de verschillende deelnemers hun eerste indrukken gegeven over het verloop ervan:

  • De overgang van de provinciale fases in Luik en Waals-Brabant naar de federale fase heeft goed gewerkt: de nauwe samenwerking tussen de provinciale en de federale overheden evenals de contacten met betrekking tot de gerechtelijke en politionele operaties werden positief bevonden door de deelnemers.
  • Alle diensten hebben met verantwoordelijkheid hun opdrachten ingevuld, en daarbij de relevante informatie voor andere partners geselecteerd, wat leidde tot een beter beheer van de informatiestromen. Het nationale veiligheidsportaal ICMS droeg bij tot een goede informatiehuishouding.
  • Bij zulke situatie met aanslagen op meerdere sites tegelijkertijd, zit de complexiteit ook in een juiste gedeelde beeldvorming voor alle betrokken actoren.
  • Deze oefening heeft ook het belang van een aangepaste operationele en technische infrastructuur aangetoond, om het crisisbeheer te faciliteren.
  • De communicatoren van de betrokken diensten hebben hun werkmethoden en communicatie-acties goed kunnen testen via een gesimuleerde media- en bevolkingsdruk, met het oog op een correcte informatie aan de bevolking bij noodsituaties.

 

Op basis van de waarnemingen van de evaluatoren en van de deelnemers, zal een grondige evaluatie van deze oefening gemaakt worden. De eindconclusies van de oefening zullen toelaten om de bestaande plannen en procedures in geval van een terroristische aanslag of gijzelneming waar nodig te verfijnen.