21 juli

Noodplanning
Risicocommunicatie
Op 21 juli 2016 was het Crisiscentrum aanwezig in het IBZ-dorp. De gelegenheid om de burgers te ontmoeten.

In het kader van de campagne “risico-info” had het Crisiscentrum beslist om de nadruk te leggen op wat de burgers kunnen ondernemen om zich voor te bereiden op noodsituaties, gaande van de voorbereiding van een noodkit tot de inschrijving op be-alert.be.

 

Via het platform risico-info.be wordt deze informatiecampagne gevoerd over een periode van drie jaar (2016-2018). De beoogde doelstellingen bestaan erin de burger er enerzijds toe aan te zetten na te denken over het begrip “zelfredzaamheid” en zich voor te bereiden om het hoofd te bieden aan elke noodsituatie, en anderzijds ondersteuning te bieden aan de lokale overheden bij de informatieverstrekking aan hun bevolking.

In het kader van deze campagne werden in juni videoclips onthuld.