20-21/11/2012: nucleaire oefening in Tihange

Noodplanning
Oefeningen
Op 20 en 21 november 2012 vindt een grootschalige oefening plaats die een incident simuleert in de kerncentrale van Electrabel in Tihange. Deze oefening, PEGASE 2012 genoemd, wordt gecoördineerd door de AD Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) en laat toe om de plannen en procedures van de nationale, provinciale en gemeentelijke overheden en van de uitbater van de site, Electrabel, te testen. Als specifieke partner voor deze oefening zal IHECS op hen media- en bevolkingsdruk uitoefenen. Van de bevolking wordt geen enkele actie gevraagd.
PEGASE 2012

Elk jaar vindt een nucleaire oefening plaats voor de site van de kerncentrale van Electrabel in Tihange. De oefening PEGASE 2012 is echter een grootschalige oefening omdat de overheden en de hulp- en interventiediensten die betrokken zijn bij het nationaal nucleair noodplan, samen hun procedures zullen testen.


Reële alarmering van de overheden, maar niet van de bevolking

De oefening PEGASE 2012 verloopt zo waarheidsgetrouw mogelijk. De alarmering van de overheden wordt dan ook in real time gerealiseerd. De oefening zal toelaten om vooral de interactie tussen de verschillende opgezette nationale, provinciale en gemeentelijke coördinatiestructuren te testen.

Tijdens deze tweedaagse oefening moeten bepaalde leden van de interventiediensten zich op het terrein begeven om hun procedures echt te testen. Van de bevolking wordt echter geen enkele actie gevraagd

Bij een echt nucleair incident wordt de betrokkenbevolking gealarmeerd door de overheden via het netwerk van sirenes die rond de site van de centrale staan. In het kader van deze oefening zal echter geen enkele sirene hoorbaar in werking gesteld worden. De buurtbewoners zullen dus noch gealarmeerd, noch geïnformeerd worden over de gesimuleerde situatie. De bevolking hoeft in geen geval haar gewoonten te wijzigen of specifieke maatregelen te nemen in het kader van haar beroeps- en familiaal leven.

De alarmering en de informatie aan de bevolking blijven niettemin een prioriteit van de overheden. Deze prioriteit wordt dan ook in het bijzonder getest tijdens deze oefening. Alle actoren zullen immers onderworpen worden aan een media- en bevolkingsdruk die gesimuleerd wordt door bijna 150 studenten en een vijftiental professoren (journalistiek en public relations) van het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS).

Testen om te sensibiliseren

In het kader van de noodplanning en het nucleair crisisbeheer in België, testen de oefeningen de procedures die vastgelegd werden in de verschillende noodplannen om deze eventueel te verbeteren: 
- nationaal nucleair noodplan, 
- bijzondere nucleaire nood- en interventieplannen van de betrokken gouverneurs en burgemeesters, 
- intern noodplan van de uitbater Electrabel, 
- noodprocedures van de hulp- en interventiediensten,
- …

Hoewel van de bevolking geen enkele specifieke actie (zoals echt schuilen) verwacht wordt, zal deze oefening ook toelaten om de bevolking te sensibiliseren inzake de goede reflexen die gevolgd moeten worden bij een nucleair incident. De veiligheid van iedereen staat centraal. De betrokken inwoners kunnen nagaan of ze weten wat te doen bij een nucleair ongeval: wat zijn de goede reflexen voor de eigen veiligheid en die van het gezin? De inwoners die binnen een straal van 20 km rond de kerncentrale van Tihange wonen, kunnen overigens steeds stabiele jodiumtabletten halen bij hun apotheek.