14-daagse van de Veiligheid 2012: blindelings evacueren bij brand

Noodplanning
Risicocommunicatie
De 14-daagse van de Veiligheid vindt plaats van 8 tot 23 september. Het thema is evacuatie in geval van brand. Jaarlijks sensibiliseert de FOD Binnenlandse Zaken de burgers voor het belang van brandveiligheid in hun woning. Ook dit jaar gebeurt dit met de medewerking van de brandweer, onder andere via opendeurdagen in de brandweerkazernes.
Rookmelders

Je denkt je woning goed te kennen, maar hoe zou je reageren als er effectief brand uitbreekt en je moet evacueren in de vlammen en de dichte rook? Uit onderzoek is gebleken dat 3 op 4 Belgen nooit of zelden aan brand denkt. Slechts 2% van de bevolking denkt aan brandpreventie en maar 10% van de ondervraagden beschikt over een evacuatieplan.

In geval van brand moet binnen de 3 minuten geëvacueerd worden. Het is dus belangrijk over een degelijk evacuatieplan te beschikken en het van tevoren te oefenen. Een goed evacuatieplan biedt de garantie om bij brand blindelings en tijdig de woning te kunnen verlaten. Het kan met andere woorden levens redden.