Zichtbaar en herkenbaar op het rampterrein

Crisisbeheer
Disciplines
Vanaf 20 december 2013 beschikt elke Provinciegouverneur over een basisset hesjes voor elke gemeente.
Hesjes

Brandweermannen, artsen, politieagenten, leden van de civiele bescherming of crisiscommunicatoren… In noodsituaties interveniëren ze samen. Met het oog op een efficiënte organisatie is het van vitaal belang dat elkeen door de anderen op het terrein geïdentificeerd kan worden.

 

Eigen kleuren en strepen

De fysieke herkenning op het terrein waar zich een noodsituatie voordoet, wordt gedefinieerd in de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 2009. De verschillende disciplineverantwoordelijken moeten geïdentificeerd kunnen worden dankzij het dragen van een hesje dat voor iedere discipline specifiek vastgelegd is. 

Het gaat natuurlijk niet gewoon om de hesjes u in uw wagen moet hebben. Deze hesjes moeten voldoen aan zeer precieze technische criteria om de veiligheid en de zichtbaarheid in alle omstandigheden te garanderen. Elke discipline beschikt overigens over eigen kleuren en strepen.

Harmonisering

Om een harmonisering van deze herkenning op het terrein te verzekeren, heeft Binnenlandse Zaken voor de productie van deze specifieke hesjes een raamovereenkomst afgesloten met een vennootschap. Elke overheid die bij de noodplanning en het crisisbeheer betrokken is, kan via die raamovereenkomst over de gepaste hesjes beschikken.

 

Om die éénvormigheid te bevorderen en de lokale overheden zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun opdrachten, biedt Binnenlandse Zaken elke gemeente een eerste basisset hesjes aan. De verspreiding ervan zal vanaf 20 december 2013 gebeuren via de federale diensten van de Provinciegouverneurs.