Waakzaamheid tegen terrorisme blijft

Crisisbeheer
Terrorisme
Op maandag 4 april 2016 heeft het OCAD een terreurdreigingsniveau 3 herbevestigd voor heel het land. Na een analyse van de situatie en een overleg tussen de betrokken veiligheidsactoren zijn de versterkte veiligheidsmaatregelen nog steeds van toepassing.

Dreigingsniveau in België

Op maandag 4 april 2016 heeft het OCAD een dreigingsniveau 3 herbevestigd voor heel het land. De dreiging wordt nog steeds beschouwd als ernstig, mogelijk en waarschijnlijk. Het OCAD en zijn partners volgen de situatie en evalueren de informatie voortdurend.

Versterkte veiligheidsmaatregelen

Op maandag 4 april 2016 heeft er een nieuwe vergadering plaatsgevonden in het Crisiscentrum met alle overheden en diensten die betrokken zijn bij dit nationale crisisbeheer.

Na een analyse van de situatie en een overleg tussen de betrokken veiligheidsactoren zijn de versterkte veiligheidsmaatregelen nog steeds van toepassing. Concreet heeft deze verhoogde waakzaamheid in het bijzonder betrekking op: de grote stations van het land; de nationale en regionale luchthavens; het openbaar vervoer van het hele land met name de Brusselse metro. De aanwezigheid van politiediensten en militairen is nog steeds versterkt in heel het land op bepaalde strategische sites en plaatsen waar veel personen samenkomen.

Het Crisiscentrum en al zijn partners zullen de evolutie van de situatie blijven volgen om de huidige veiligheidsmaatregelen desgevallend aan te passen en nieuwe veiligheidsmaatregelen mee te delen.

Voortdurende informatie aan de bevolking, de slachtoffers en hun naasten

Om iedereen, en in het bijzonder de slachtoffers en hun naasten, te begeleiden in de opvolging van deze dramatische gebeurtenissen, werd er een nieuwe website ter beschikking gesteld dankzij de samenwerking van alle overheden en partners : http://crisiscentrum.be/nl/aanslagen-2203

Deze pagina bevat allerhande nuttige informatie, zoals:

  • Hoe kan je na deze tragische gebeurtenissen opnieuw een zo normaal mogelijk leven oppikken? Hoe kan je omgaan met de gevolgen van een aanslag?
  • Slachtoffers of naasten: hoe kan je je persoonlijke bezittingen die je op de luchthaven of in de metro achtergelaten hebt, terugkrijgen?
  • Hoe spelen de verzekeringen een belangrijke rol in het vergoeden van schade, in deze bijzondere context voor particulieren?
  • Hoe kan je meer te weten komen over de gerechtelijke procedures en over rechtsbijstand?
  • Hoe kan je informatie meedelen die belangrijk zou kunnen zijn voor het onderzoek?

Deze website is evolutief en zal de komende dagen aangevuld worden om iedereen door te verwijzen naar de nuttige informatie, of naar de bevoegde overheid of dienst.

Sinds 2 weken heeft het informatienummer 1771 20.000 oproepen kunnen beantwoorden. Tot 100 operatoren werden gemobiliseerd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de informatienoden van elkeen. Het callcenter zal vanaf dinsdag 5 april 2016 (18u) in stand-by geplaatst worden en kan onmiddellijk opnieuw geactiveerd worden indien nodig.