Waakzaamheid blijft. 1771 in stand-by.

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen
Op zaterdag 21 november 2015 is een informatienummer 1771 geopend om de vragen te beantwoorden met betrekking tot de verhoging van het dreigingsniveau naar het maximum en met betrekking tot de versterkte veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder in Brussel. Na 25 dagen activiteit wordt het nummer 1771 vandaag in stand-by gezet.

1771 op elk moment activeerbaar

Het Crisiscentrum beschikt, dankzij een raamcontract met de onderneming IPG, over een infrastructuur “Crisis contact center”, dat binnen het uur geactiveerd kan worden bij noodsituaties. Ter ondersteuning van de Burgemeesters en de Gouverneurs in hun opdracht inzake noodplanning en crisisbeheer, staat deze infrastructuur eveneens te hunner beschikking.

Tijdens de 25 dagen dat het infonummer 1771 actief was, hebben de medewerkers in totaal 23.491 oproepen beantwoord in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Op zondag 22 november waren er tijdens het piekmoment 3295 inkomende oproepen per uur. Sinds eind november is het aantal oproepen fors gedaald. Afgelopen week waren er nog een tiental oproepen per dag.

Het nummer 1771 kan derhalve nu in stand-by gezet worden. Desgevallend zal het uiteraard opnieuw geactiveerd worden.

Verschillende kanalen voor permanente informatie

Het informatienummer 1771 is slechts één van de informatiekanalen die ter beschikking gesteld worden door de bevoegde Belgische overheden, opdat iedereen de situatie van november en december 2015 zo goed mogelijk kan begrijpen en zich kan informeren over de te volgen aanbevelingen.

Iedereen kan zich via de traditionele media (zoals TV, radio en geschreven en onlinepers) blijven informeren, en ook via de informatiekanalen van het Crisiscentrum:

- Website: http://www.crisiscentrum.be

- Facebook: https://www.facebook.com/CrisiscenterBE/

- Twitter: https://twitter.com/CrisiscenterBE