Verwachtingen van extreme weersomstandigheden

Crisisbeheer
NatuurrampenPermanentie 24/7Stormen
Rol van het Crisiscentrum als (inter)nationaal contactpunt inzake alarmering
Voorbeeld van waarschuwingen van KMI

Via de permanentie 24u/7d van het Crisiscentrum, kunnen de bevoegde overheden op de hoogte worden gesteld van een gebeurtenis die zich voordoet op het nationale grondgebied of in het buitenland, maar die een invloed kan hebben voor de veiligheid in België. Indien men extreme weersomstandigheden voorspelt, is het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) hiertoe een bevoorrechte partner.

Wanneer het KMI een waarschuwingsbericht formuleert, maken ze dit over aan het Crisiscentrum. De permanentiemedewerkers sturen het vervolgens onmiddellijk door naar de interventiediensten en overheden zoals provinciegouverneurs, 100-centra, civiele bescherming, Federale politie, Rode Kruis, …. Zo kunnen ze de nodige maatregelen treffen om het hoofd te bieden aan de aangekondigde gebeurtenis.

 

Wie doet wat ?

Indien nodig kunnen uiteraard ook de procedures en structuren voorcrisisbeheer opgestart worden. Naargelang de omvang en de aard, overleggen de overheden om de mogelijke noodsituatie te evalueren die werd aangekondigd via het waarschuwingsbericht van het KMI.

De hulp- en interventiediensten evalueren of zij het hoofd kunnen bieden aan de situatie op basis van hun gebruikelijke capaciteit. Als blijkt dat deze niet toereikend is, dan kunnen de burgemeester(s), de gouverneur(s) of de Minister van Binnenlandse Zaken een noodplan in werking stellen om de acties te coördineren.

 

 

Hoe zich informeren ?

Storm, rukwinden, hevige neerslag, sneeuwval, mist, CO, … Het is steeds aangewezen om de weerberichten te volgen via de media.

Indien wordt gewaarschuwd voor specifieke risico’s, is het mogelijk dat de overheid aanbevelingen geeft. Volg daarom de communicaties van uw gemeente, provinciegouverneur of Binnenlandse Zaken (via hun website en/of (sociale) media).

U vindt aanbevelingen in verband met de aangekondigde gebeurtenis op http://www.risico-info.be

 

 

 

Meer informatie : link naar de waarschuwingen van KMI