Vervolg aanslagen Parijs - Ernstige dreiging in het Brussels Gewest – Specifieke veiligheidsmaatregelen

Crisisbeheer
TerrorismeEvaluatie van de dreigingVeiligheidsmaatregelen
Volgend op een nieuwe evaluatie van het OCAD dat een dreigingsniveau 4 bepaalt voor het Brussels Gewest en een coördinatievergadering bij het Crisiscentrum van de Regering, is een benadering volgens drie assen voorgesteld : beperking van het aantal evenementen; aanbeveling m.b.t. het openbaar vervoer, en in het bijzonder de metro; verhoging van de politionele en militaire capaciteit.

Aanvullend op de reeds bestaande veiligheidsmaatregelen, zijn specifieke maatregelen aanbevolen volgens deze 3 assen. De doelstelling is de veiligheid van de bevolking te waarborgen.

  • Advies aan de administratieve overheden van de 19 Brusselse gemeenten om de annulering van grote evenementen op hun grondgebied te overwegen;

  • Een gerichte communicatie organiseren aan de bevolking om plaatsen waar veel mensen samenkomen te vermijden, in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

  • Advies om de voetbalwedstrijden van 1ste en 2de divisie van dit weekend te annuleren ;

  • Verzoek aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de onderbreking van het metroverkeer te overwegen voor het hele netwerk, en dit op zaterdag 21 en zondag 22 november 2015 ;

  • Versterking van de politionele en militaire aanwezigheid.