Vervolg aanslagen Parijs – Aanbevelingen voor de bevolking blijven van kracht

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen
Op dit moment is het dreigingsniveau vier voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog van toepassing. De analyse van vrijdagavond 20/11 toont een ernstige en nabije dreiging aan, die heeft geleid tot doortastende veiligheidsmaatregelen, samen met aanbevelingen voor de bevolking. Een nieuwe evaluatie door het OCAD wordt verwacht in de loop van de namiddag. Op basis daarvan kan worden beslist over de veiligheidsmaatregelen.

Het dreigingsniveau voor de rest van het land blijft behouden op niveau 3. Dit betekent dat een verhoogde waakzaamheid en versterkte zichtbaarheid van de politiediensten is georganiseerd, eventueel bijgestaan door Defensie. Dit is van toepassing op druk bezochte plaatsen (zoals evenementen, enz).

De aanbevelingen voor de bevolking (voor het hele land, en in het bijzonder voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) blijven van toepassing. Het informatienummer 1771 is bereikbaar voor personen met vragen.

 

We brengen de aanbevelingen nog even in herinnering :

  • Wees waakzaam op drukke plaatsen ;
  • Respecteer de eventuele veiligheidscontroles.

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

  • Vermijd drukke plaatsen in de mate van het mogelijke ;
  • Indien u een evenement bijwoont, infomeer u dan vooraf via de organisatie of het evenement kan plaats vinden, en welke specifieke veiligheidsvoorschriften van toepassing zijn.

 

Volg de officiële informatie van de overheden en politiediensten en vermijd de verspreiding van geruchten.

Het OCAD maakt een actualisatie van de dreigingsanalyse in de loop van de namiddag. De Nationale Veiligheidsraad komt daarna samen. Het behoud of de bijsturing van de veiligheidsmaatregelen en aanbevelingen zal aansluitend worden meegedeeld.

De overheden , inlichtingendiensten, politie- en hulpdiensten volgen de situatie op de voet.