Verfijning dreigingsanalyse en maatregelen

Crisisbeheer
TerrorismeEvaluatie van de dreigingVeiligheidsmaatregelen
Volgend op een nieuwe evaluatie van het OCAD en de lopende gerechtelijke acties, heeft het Crisiscentrum op maandag 28 december de bestaande veiligheidsmaatregelen verfijnd.

Het dreigingsniveau 3 blijft behouden voor het hele grondgebied, met verhoogde waakzaamheid in het bijzonder voor plaatsen waar veel personen samenkomen.


Specifieke aanbevelingen zijn aangebracht voor de veiligheid van politiediensten en militairen in het Brussels Gewest.