Uitbreiding van het Team D5

Crisisbeheer
Crisiscommunicatie
De lokale overheden kunnen rekenen op een versterking voor hun crisiscommunicatie in noodsituaties via Team D5. Afgelopen maanden volgde een tweede lichting de Masterclass Crisiscommunicatie. Het Team D5 telt momenteel 34 gemotiveerde leden, verspreid over het hele land.
Team D5 in actie

Net zoals bijvoorbeeld de brandweer, civiele bescherming, lokale of federale politie beroep kunnen doen op andere korpsen als ze een noodsituatie niet kunnen beheren met de eigen materiële en menselijke middelen, zo kan de communicatie-discipline  ook beroep doen op extra ondersteuning.

Reeds 4 activeringen

Bij de start van Team D5 waren er al direct twee situaties waarvoor ondersteuning voor crisiscommunicatie werd gevraagd : de kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke, en de Sinterklaasstorm die weinig goeds voorspelde aan de kust en de haven van Antwerpen. Nadien is ook de inzet gevraagd voor de vondst van een obus in Antwerpen, en recent ook naar aanleiding van een aanvaring op de Schelde tussen 2 schepen, met sterke geurhinder tot gevolg.

In deze laatste crisissituatie, heeft de Stad Antwerpen aan het Team D5 om steun gevraagd. Het was op een zaterdag. Een virtueel team (tot 8 personen) heeft thuis de mediamonitoring gerealiseerd en een lid van het team was aanwezig in het gemeentelijke crisiscentrum om -op basis van deze analyse- de overheden te adviseren. 

IBS-analyse voor het scheepvaartongeval

 

Een netwerk van experts

Eind 2013 is een netwerk opgericht dat overheden kan bijstaan in de opdrachten van discipline 5. Op basis van een vrijwillig engagement, stellen de leden van het Team D5 zich beschikbaar om ondersteuning te bieden aan overheden die geconfronteerd worden met een noodsituatie. Dankzij deze solidariteit en dit engagement, kan de informatie aan de bevolking de juiste aandacht krijgen. De dagelijkse werkgevers van de leden van het Team krijgen op hun beurt professionelere communicatiespecialisten in de plaats!

Op basis van beproefde tools en volgens het werkproces Crisiscommunicatie, kan het Team D5 lokale overheden bijstaan in de analyse van de situatie en het formuleren van communicatie-adviezen, het meewerken aan de tekstredactie en de persopvang op het terrein.

Het is belangrijk dat de leden van het team experten in crisiscommunicatie zijn en dat ze dezelfde werkmethoden hebben.

De leden van het Team D5 hebben een achtergrond in communicatie en noodplanning. De meesten werken normalerwijs bij een gemeenten of de federale diensten van de Gouverneurs.

Ze volgden allen een gespecialiseerde vorming van 5 dagen om het Team te integreren.

Masterclass Crisiscommunicatie

Hun opleiding houdt daar niet op! Als leden van het netwerk Team D5 zullen zij in de loop van 2015 kunnen deelnemen aan oefeningen en uitwisselingen van ervaringen om hun opleiding te perfectioneren. Jaarlijks is er ook een voortgezette opleiding voorzien.

 

Meer informaties kan u terugvinden in de brochure hieronder.