Tyfoon Yolanda (Haiyan) – Internationale en virtuele acties

Crisisbeheer
NatuurrampenNoodsituaties
Nadat de Filippijnen getroffen werden door een tyfoon werd een internationale organisatie opgericht voor crisisbeheer en hulp aan de slachtoffers. Hoewel het team B-FAST reeds ter plaatse is, kan elkeen op afstand , onder de coördinatie van de Verenigde Naties (UN OCHA) financiële of virtuele hulp bieden. Wat kan men doen?
Typhon Yolanda (Haiyan)

Internationale en virtuele organisatie

Het “United Nations Office of Coordination for Humanitarian Affairs” (UN OCHA) maakt deel uit van het Secretariaat van de Verenigde Naties dat belast is met het coördineren van de humanitaire hulp teneinde op coherente wijze op te treden in noodsituaties.

Naar aanleiding van de doortocht van de tyfoon werden gespecialiseerde teams, als B-FAST, ter plaatse gestuurd om de Filippijnse overheden en de getroffen bevolking te helpen.

Teneinde het UN OCHA en de Filippijnse overheden te helpen in het kader van een media monitoring en mapping (opvolging, analyse en geolokalisering van de informatie die massaal op de sociale media circuleert), heeft het «Digital Humanitarian Network» een virtueel team van internationale vrijwilligers geactiveerd: de «Standby Task Force» (SBTF), die opgericht werd in 2010 en meer dan 1000 leden in meer dan 70 verschillende landen telt.

 

De SBTF maakt gebruik van een gemeenschappelijk platform om de 3 specifieke taken van de 3 verschillende teams aangestuurd via fora op Skype, uit te voeren:

  • Team MicroMappers: eerste sortering van de tweets en beelden die op het net circuleren teneinde de relevantie ervan te verifiëren;
  • Team Categorization: tweede sortering met het oog op een rangschikking op onderwerp (schade aan de infrastructuur, behoeften van de bevolking, humanitaire hulp);
  • Team Geolocalisation: verfijning van de gesorteerde berichten door de desbetreffende plaats nauwkeurig aan te duiden (stad, gemeente, eiland…).

 

Deze karwei is onontbeerlijk om de Filippijnse en UN OCHA-crisisbeheerders gesorteerde, doelgerichte en gegeolokaliseerde informatie te bezorgen zodat zij zo goed mogelijk kunnen interveniëren op het terrein. Dit werk is mogelijk dankzij de efficiënte inzet van internationale vrijwilligers.

 

Elkeen kan concrete hulp bieden op afstand

In het kader van deze internationale organisatie kan elkeen op zijn niveau, volgens zijn middelen en capaciteiten, ertoe bijdragen de getroffen bevolking zo goed mogelijk te helpen.

             Actie Haiyan 21-21

Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties lanceert de actie HAIYAN 21-21. Giften ten voordele van de slachtoffers van de tyfoon Haiyan zijn meer dan welkom op rekening BE 17 0000 0000 2121 of via de website www.1212.be. Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.                 

Virtuele hulp

Bent u al dan niet deskundige op het vlak van crisisbeheer en -communicatie, bent u al dan niet vertrouwd met de nieuwe technologieën en de sociale media en hebt u wat tijd om de SBTF te steunen, word dan lid van het Netwerk SBTF: met het oog op een efficiënte hulpverlening zal u (in het Engels) begeleid worden.