Terugblik op 2016

Crisisbeheer
CrisiscommunicatieAD CrisiscentrumKritieke infrastructuurNoodplannen
Het Crisiscentrum heeft in 2016 zijn expertise en ondersteuning in noodplanning en crisisbeheer aangereikt aan nationale, lokale en sectorale overheden op het vlak van terrorisme, cyberveiligheid en chemische risico’s.

2016 was een bijzonder intens jaar voor alle veiligheidsdepartementen. Iedereen herinnert zich de tragische aanslagen van Zaventem en Maalbeek waar de FOD Binnenlandse Zaken een sleutelrol heeft gespeeld in het beheer en coördinatie van deze crisis.

Op vrijdag 16 juni 2017 lanceerde de FOD Binnenlandse Zaken zijn jaarverslag 2016 onder een nieuwe dynamische vorm: een virtuele tijdslijn. Ontdek op de site van het jaarverslag alle details van de realisaties en acties van de FOD Binnenlandse Zaken.

Voor het Crisiscentrum is dit ook een uitgelezen gelegenheid om op enkele sleutelmomenten van 2016 terug te blikken. Er waren verschillende momenten waarbij onze expertise en ondersteuning onmisbaar waren om de dagelijkse veiligheid te verzekeren of om tragische gebeurtenissen die we gekend hebben te beheren:

Aanslagen op Brussels Airport en het metrostation Maalbeek

Op 22 maart heeft het personeel, de infrastructuur en de kennis van het Crisiscentrum bijgedragen aan een gezamenlijk crisisbeheer. De acties van de betrokken overheden en hulpdiensten werden gecoördineerd om de hulp aan de slachtoffers en de veiligheid van de burgers te kunnen garanderen.

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 1 mei 2016 (KB tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag) geeft bijkomende opdrachten aan het Crisiscentrum, vooral op het vlak van dringende maatregelen. Het geeft het Crisiscentrum ook het covoorzitterschap van de beheerscel, samen met het federaal parket. Meer info.

Cyberveiligheid

Door de technologische evolutie is het cyberrisico nu ook het onderwerp van noodplannen, noodprocedures en specifieke oefeningen. In april 2016 werd een cel cyberveiligheid opgericht binnen het Crisiscentrum. Naast hulp bij het opstellen van het cybernoodplan van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) heeft het Crisiscentrum ook deelgenomen aan verschillende (inter)nationale oefeningen (van de Europese Unie, NAVO, Nationale Bank en verschillende kritieke infrastructuren van de financiële sector). Meer info.

Chemisch risico

De ondersteunende Seveso-ploeg van het Crisiscentrum heeft verschillende acties ondernomen in 2016 om de lokale overheden en exploitanten van de 209 Seveso-hogedrempelondernemingen te helpen bij hun missies:

  • Bijdrage aan het opstellen van 42 ontwerpen van provinciale bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP)
  • Deelgenomen aan 13 oefeningen
  • Evaluaties en advies over 56 veiligheidsrapporten
  • Bezoek aan en overleg met 18 Seveso-bedrijven
  • Verduidelijkende nota over de verschillende zones opgesteld
  • Verduidelijking van de procedure voor de raadpleging van het publiek over de opstellingen van de Seveso-BNIP’s

Meer info.

Incident & Crisis Management System – ICMS

Het veiligheidsportaal ICMS staat toe om operationele en strategische informatie te delen in noodsituaties. Zo kan op afstand hetzelfde beeld van de noodsituatie gecreëerd worden en kan men concreet handelen. In 2016 zijn er gedurende meerdere maanden 73 opleidingen georganiseerd in het hele land voor 1500 actoren in crisisbeheer. Het systeem is officieel in werking getreden op 1 januari 2017. ICMS wordt momenteel geïmplementeerd door overheden en diensten betrokken bij de noodplanning en het crisisbeheer.