Slachtoffer van een noodsituatie: hoe reageren met de media ?

Crisisbeheer
CrisiscommunicatieInformatie aan de bevolking
Overstroming, treinongeval, massadrukte, … U bent (familielid van het) slachtoffer en de media vragen u om een reactie? Praktische adviezen.
Slachtoffers en media

In een noodsituatie circuleert de informatie zeer snel via de traditionele en de online media.

Als partners van de alarmering van en de informatie aan de bevolking zijn de journalisten snel ter plaatse om de situatie te verslaan met beelden en interviews.

Zij zullen zich onvermijdelijk richten tot de actoren op het terrein en de overheden om praktische en officiële informatie te verkrijgen, maar ook tot getuigen en slachtoffers om de gebeurtenis van zo nabij mogelijk te laten beleven.

.

 

Advies aan de (families van) slachtoffers

Als u slachtoffer, betrokkene of een ouder van een slachtoffer bent, dan zal een journalist u waarschijnlijk om een reactie willen vragen. U moet zich dan het volgende goed afvragen:

  • Is het echt wenselijk om in de media te verschijnen? U kunt weigeren!
  • In geval van een interview, waarover wilt u praten en waarover niet?
  • Als naaste, welk beeld wilt u ophangen van het slachtoffer?
  •  …

De meeste media zijn bereid om met u tot overeenstemming te komen en te respecteren wat overeen gekomen werd met hen. Neem dan ook de tijd om na te denken, om eventueel een « woordvoerder » (voor u en/of uw familie) aan te duiden, en om uw sociale media te beheren of daaraan aan te passen.

Al deze praktische en heel wat andere adviezen zijn vermeld op http://www.slachtoffersenmedia.be.

 

 

Praktische fiches voor de overheden

Op initiatief van de gemeente Kontich en de federale diensten van de gouverneur van Antwerpen, en dankzij nauw overleg tussen de FOD Binnenlandse Zaken (AD Crisiscentrum en federale diensten van de gouverneurs) en de FOD Volksgezondheid, werden twee praktische fiches opgesteld om de medewerkers van Discipline 2 (de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening) en van Discipline 5 (alarmering van en informatie aan de bevolking) te helpen bij hun acties op het terrein bij een noodsituatie ten opzichte van de media:

  • Advies voor de psychosociale medewerkers in het opvangcentrum betreffende de relaties met de (sociale) media: praktische fiche voor de coördinatoren van de opvangcentra, voor een optimale samenwerking met de crisiscommunicatiespecialisten en de media, met inachtneming van het medisch geheim en de privacy van de in het opvangcentrum aanwezige slachtoffers en hun familie.
  • Praktische informatie voor de betrokken personen om de (sociale) media te beheren: praktische fiche om af te printen en zo nodig te verspreiden onder de slachtoffers en hun familie om hen te helpen om de mediadruk het hoofd te bieden. Deze fiche kan gedownload worden via http://www.slachtoffersenmedia.be