Sirenetest op donderdag 8 januari 2015

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Donderdag 8 januari wordt een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De 570 sirenes rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel worden geactiveerd.

Normaal gezien wordt het sirenenetwerk elke eerste donderdag van het trimster getest. Omwille van Nieuwjaar, is de alarmeringstest één week verplaatst. Op donderdag 8 januari zal tussen 11.45 en 13.15 uur de trimestriële test van het netwerk van de 570 elektronische sirenes plaatsvinden. Het technische resultaat van de test zal in de loop van de namiddag beschikbaar zijn op de website www.crisiscentrum.be.

 

Sirenenetwerk

Het sirenenetwerk dat wordt beheerd door Binnenlandse Zaken, bestaat momenteel uit ongeveer 570 sirenes. Het netwerk kan worden ingezet om de bevolking te verwittigen bij noodsituaties.

Als u een sirene hoort bij een noodsituatie, is de juiste reflex naar binnen te gaan of binnen te blijven en de aanbevelingen van de overheid te volgen, meer bepaald via de media.

De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie. Dagelijks wordt een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt echter een hoorbare test gehouden.

Het alarmsignaal bij de trimestriële test is een gemoduleerde scherpe toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal weerklinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”.
U kunt de alarmsignalen hier beluisteren.

Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.

Wie vragen heeft over deze alarmeringstest, kan terecht op het informatienummer 0800-94 113 (van 5 tot 9 januari tussen 9u en 16u). Inwoners kunnen hun bevindingen ook meedelen via be-alert@ibz.fgov.be.

 

Data van de alarmeringstests in 2015

In 2015 zijn er nog sirenetests op donderdag 2 april, 2 juli en 1 oktober. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Binnenlandse Zaken werkt eveneens aan de verwittiging via SMS. Inwoners kunnen zich daartoe inschrijven via www.be-alert.be.

De volgende test Be-Alert zal op 2 april 2015 plaatsvinden. Het is de laatste test van de pilootfase van het project.