Sirenetest op donderdag 4 oktober 2012

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Donderdag 4 oktober 2012 wordt tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen.
Sirene

Sirene-netwerk altijd operationeel

Het sirenenetwerk dat wordt beheerd door Binnenlandse Zaken bestaat momenteel uit ongeveer 550 sirenes. Het netwerk kan worden ingezet ter verwittiging van de bevolking bij noodsituaties. De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel.

Als u een sirene hoort bij een noodsituatie, is de juiste reflex naar binnen te gaan en de aanbevelingen van de overheid te volgen. Volg daarom de berichtgeving via de media.

De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie.

Sirenetest

Dagelijks wordt een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt een luide test gehouden. De test op 4 oktober is de laatste luide test in 2012. De luide testen in 2013 vinden plaats op donderdag 3 januari, 4 april, 4 juli en 3 oktober. 

Op het ogenblik van de test wordt een alarmsignaal gegenereerd. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal klinkt uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap “Proefsignaal”. U kunt de alarmsignalen hier beluisteren.

Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.

Wie vragen heeft over deze alarmeringstest kan terecht op het informatienummer 0800-94 113 (van 1 tot 5 oktober, tussen 8u30 en 16u). Inwoners kunnen hun vragen of vaststellingen ook overmaken via alerte@ibz.fgov.be alerte@ibz.fgov.be . Doven en slechthorenden kunnen zich inschrijven om een SMS te ontvangen via www.telecontact.be.

Het technische resultaat van de sirenetest is op 4 oktober in de loop van de namiddag beschikbaar op deze website.