PACE18: Europese oefening bereidt lidstaten voor op nieuwe dreigingen

Crisisbeheer
Om de Europese Unie en haar lidstaten beter voor te bereiden op de diverse nieuwe dreigingen organiseert de Europese Unie van 19 tot 23 november de oefening PACE18, in samenwerking met de NAVO. Verschillende Belgische diensten nemen hieraan deel, waarbij het nationale Crisiscentrum de Belgische reacties coördineert.

De oefening simuleert een complexe crisis met een aantal gebeurtenissen binnen en buiten Europa, die een impact hebben  op het functioneren van de Europese instellingen en de lidstaten. Deze laatsten zullen  getest worden op hun reactievermogen op de verschillende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld het bewust verspreiden van ‘fake news’, een cyberaanval, een chemisch of nucleair  incident, een terroristische aanval, migratie of de uitbraak van een epidemie om er maar enkele op te noemen.   

Aan de oefening PACE 18 nemen de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), de Europese Commissie, het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie en verschillende lidstaten en Europese agentschappen deel. Deze oefening zal geen middelen op het terrein inzetten.

Het nationale Crisiscentrum zal voor de coördinatie in nauw contact staan met de andere Belgische deelnemers aan deze oefening: de federale politie, FOD Mobiliteit, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Volksgezondheid, Ministerie van Defensie, de Belgische delegaties bij de Europese Unie en de NAVO.

Deze oefening wordt door het nationale Crisiscentrum  aangewend om de informatiestromen en de communicaties tussen de diverse nationale diensten en internationale instellingen te evalueren om ons land nog beter voor te bereiden tegen de nieuwe dreigingen.