Nieuws

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
98,77% van de sirenes heeft correct gewerkt. 91% van de SMS-berichten via BE-Alert zijn correct ontvangen.
Op dit moment is het dreigingsniveau vier voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog van toepassing. De analyse van vrijdagavond 20/11 toont een ernstige en nabije dreiging aan, die heeft geleid tot doortastende veiligheidsmaatregelen, samen met aanbevelingen voor de bevolking. Een nieuwe evaluatie door het OCAD wordt verwacht in de loop van de namiddag. Op basis daarvan kan worden beslist over de veiligheidsmaatregelen.
Het dreigingsniveau 4 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook het niveau 3 voor de rest van het land blijven behouden
Crisisbeheer
EvenementenTerrorisme
Informatiekanalen voor doven en slechthorenden
Crisisbeheer
EvenementenTerrorisme
Crisisbeheer
EvenementenTerrorisme
MAANDAG 23/11 08u00 In de loop van de avond vonden diverse gerechtelijke acties plaats onder leiding van het federaal parket, in het kader van de terroristische dreiging. Voor de communicatie van deze gerechtelijke acties verwijzen we naar de informatie door het Federaal Parket. Om het juridisch onderzoek te respecteren, kan geen verdere informatie worden verschaft.
Crisisbeheer
EvenementenTerrorismeVeiligheidsmaatregelen
Deze twee beslissingen laten een terugkeer naar een normale situatie toe, die door elkeen wordt gewenst. De veiligheid van de bevolking is de voornaamste doelstelling van alle buitengewone maatregelen die genomen zijn sinds de aanslagen in Parijs.
Het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) heeft op donderdag 26 november 2015 een nieuwe evaluatie van de situatie gemaakt. Het dreigingsniveau is vandaag geëvalueerd op niveau 3 voor het hele Belgische grondgebied. Dit betekent dat de dreiging wordt ingeschat als mogelijk en waarschijnlijk.
Crisisbeheer
EvenementenTerrorisme
Niveau 4 behouden in Brussel tot maandag 30/11 Niveau 3 behouden in de rest van het land tot maandag 30/11 Zelfde aanbevelingen als maandag Scholen en Metro zullen woensdag open zijn
Crisisbeheer
EvenementenTerrorisme

Pagina's