Nieuws

Noodplanning
Internationale samenwerking
In het kader van de samenwerking op Benelux niveau vond er op dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019 een werkbezoek plaats aan het crisiscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf.
Crisisbeheer
Evaluatie van de dreigingTerrorismeVeiligheidsmaatregelen
Volgend op een nieuwe evaluatie van het OCAD en de lopende gerechtelijke acties, heeft het Crisiscentrum op maandag 28 december de bestaande veiligheidsmaatregelen verfijnd.
Op maandag 4 april 2016 verblijven nog 66 slachtoffers van de aanslagen van 22 maart op Brussels Airport in Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel in een Belgisch ziekenhuis.
UPDATE 19u00 - Dinsdag 29 mei vond er een schietpartij plaats op de Boulevard d'Avroy te Luik. De dader is geneutraliseerd. Er vielen verschillende slachtoffers.
Crisisbeheer
Adviezen en praktische fiches voor burgemeesters in crisiscommunicatie
Noodplanning
ISPUPlanification d'urgence locale
HIN
Om de burgemeesters de principes van noodplanning en crisisbeheer mee te geven en hen te wijzen op hun opdrachten en aansprakelijkheid in deze materie, worden er samen met de federale diensten noodplanning van de provinciegouverneurs in 2013 opnieuw opleidingen georganiseerd.
Crisisbeheer
Internationale samenwerking
Benelux : Week van de Veiligheid
Een noodsituatie stopt niet aan de grens. Daarom is een goede internationale samenwerking op vlak van crisisbeheer en risicopreventie essentieel. De Benelux-Unie is een voorbeeld van zo’n grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg.
Noodplanning
Lokale noodplanning
Elke gemeente en provincie beschikt over noodplanambtenaren die ermee belast zijn de noodplannen van het grondgebied onder hun gezag voor te bereiden. Om hun ervaringen en goede praktijken te delen, komen deze noodplanambtenaren steeds meer bijeen. Bekijk het voorbeeld van de Franstalige vzw "planu.be"
In 2006 ondertekenden de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Ministers van Binnenlandse Zaken een Memorandum van akkoord. Deze Benelux-samenwerking op het vlak van crisisbeheer heeft als doel de veiligheid van de inwoners te verhogen.

Pagina's