Nieuws

Crisisbeheer
Volksgezondheid
Sinds donderdag 12 maart 2020 bevindt België zich in de "federale fase van het crisisbeheer". Daar waar de Nationale Veiligheidsraad de beleidsbeslissingen neemt, zijn het verschillende interministeriële, interdepartementale en interregionale crisiscellen, die deze beslissingen concretiseren, gecoördineerd door een federaal Coördinatiecomité. Een blik op en achter de schermen van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) waar vele mensen druk in de weer zijn om alles in goede banen te leiden.
Einde van het federale crisisbeheer voor de overstromingen.
Onder de risico’s die van dichtbij gevolgd worden, neemt de terreurdreiging een bijzondere plaats in.
Noodplanning
NatuurrampenOverstrommingen
Reageren bij overstromingen
Als gevolg van de hevige regenval van de voorbije dagen werden meerdere gemeenten in het land opnieuw geconfronteerd met overstromingen. Overheden en burgers bereiden zich voor om beter te reageren wanneer dit terugkerend risico opduikt.
Acties gevoerd in 2014 en perspectieven voor 2015.
Crisisbeheer
NucleairOefeningen
IRE Fleurus
De oefening van 4 december 2014 werd gevolgd door een lang debriefingproces, waarbij de feedback van alle betrokken actoren werd geanalyseerd. De conclusies van deze oefening zullen in aanmerking worden genomen bij de lopende actualisering van het nieuwe nationaal nucleair noodplan.
Crisisbeheer
NoodplannenNoodsituaties
Het platform ’ICMS’ (Incident & Crisis Management System) wordt op 1 januari 2017 in gebruik genomen. Dit platform, dat het resultaat is van het werk van vertegenwoordigers van alle disciplines en overheden die betrokken zijn bij het crisisbeheer, maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informaties bij een noodsituatie.
Openbare Veiligheid
NiveauS
Op weg naar Niveau S. Samen voor een veiliger leven.
Het koninklijk besluit dat geldt als kader voor het optreden van de gouverneurs en burgemeesters in crisisbeheer, is bijgewerkt en aangepast aan de realiteit op het terrein. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en alle betrokken actoren hebben een proces doorlopen om in dit nieuw wettelijk kader alle rollen uit te werken en op elkaar af te stemmen.
Crisisbeheer
EvenementenTerrorisme

Pagina's