Nieuws

Crisisbeheer
NatuurrampenNoodsituaties
Typhon Yolanda (Haiyan)
Nadat de Filippijnen getroffen werden door een tyfoon werd een internationale organisatie opgericht voor crisisbeheer en hulp aan de slachtoffers. Hoewel het team B-FAST reeds ter plaatse is, kan elkeen op afstand , onder de coördinatie van de Verenigde Naties (UN OCHA) financiële of virtuele hulp bieden. Wat kan men doen?
Noodplanning
Alarmering van de bevolkingCrisiscommunicatie
Oude Telefooncentrale
In noodsituaties zullen de nood- en interventiediensten en de overheden die instaan voor het crisisbeheer aanbevelingen geven aan de bevolking. Om te alarmeren en te informeren beschikken ze over verschillende kanalen.
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Bij noodsituaties kunnen sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Het netwerk van 570 sirenes wordt elke eerste donderdag van het trimster getest. In 2016 zijn er dus sirenetests op donderdag 7 januari, 7 april, 7 juli en 6 oktober. Binnenlandse Zaken werkt eveneens aan de verwittiging via SMS. Inwoners kunnen zich daartoe inschrijven via www.be-alert.be.
Crisisbeheer
Be-AlertInformatie aan de bevolking
98,41 % van de sirenes heeft correct gewerkt.
Noodplanning
NucleairOefeningen
IRE
Dankzij de 24u/7d operationele crisiscommunicatietools, stonden de informatie aan en de bescherming van de bevolking centraal tijdens de oefening.
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Resultaten van de test van Be-Alert in Lommel
Donderdag 3 april 2014 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Voor het eerst hebben vier gemeenten ook via BE-Alert een controlebericht verzonden aan hun inwoners. De volgende alarmeringstests vinden plaats op donderdag 3 juli en 2 oktober 2014.
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
96,82% van de sirenes heeft correct gewerkt.
Crisisbeheer
Terrorisme
Op maandag 4 april 2016 heeft het OCAD een terreurdreigingsniveau 3 herbevestigd voor heel het land. Na een analyse van de situatie en een overleg tussen de betrokken veiligheidsactoren zijn de versterkte veiligheidsmaatregelen nog steeds van toepassing.
Crisiscentrum verstuurt 366.567 testberichten
BE-Alert wordt internationaal bekroond als een belangrijke innovatie in 2018. Dit is een mooie erkenning voor de operationele technologie van het Crisiscentrum, waardoor België in heel Europa als voorbeeld dient.

Pagina's