Nieuws

Crisisbeheer
Terrorisme
Crisisbeheer
Volksgezondheid
Coronavirus, Covid-19
Zijne Majesteit Koning Filip op het Nationaal Crisiscentrum
Zijne Majesteit Koning Filip heeft op donderdag 4 juni een bezoek gebracht aan het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) om dit uitzonderlijk crisisbeheer beter te begrijpen.
Noodplanning
HINSpoorweg
Eén jaar na het ongeval organiseerde het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) een ontmoetingsdag om ervaringen uit te wisselen : de flexibiliteit en menselijke relaties als middelpunt van het crisisbeheer.
Crisisbeheer
EvenementenTerrorisme
Op zaterdag 21 november 2015 is een informatienummer 1771 geopend om de vragen te beantwoorden met betrekking tot de verhoging van het dreigingsniveau naar het maximum en met betrekking tot de versterkte veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder in Brussel. Na 25 dagen activiteit wordt het nummer 1771 vandaag in stand-by gezet.
Koning Filip in Beleidscel
Op maandag 30 november 2015 heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan het Crisiscentrum. Hij heeft er het personeel en een aantal partners ontmoet, die betrokken zijn bij de opvolging van de aanslagen in Parijs.
HIN
Op 30 januari 2013 kwam het wetenschappelijk comité van het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) een eerste keer samen. Dit comité heeft als taak om advies te geven over de activiteiten van het HIN, die zich volledig binnen het domein van noodplanning en crisisbeheer situeren.
Crisisbeheer
Noodplannen
Gebruik van ICMS tijdens de Ronde van Vlaanderen
Het platform ’ICMS’ (Incident & Crisis Management System) werd op 1 januari 2017 in gebruik genomen. Na een eerste informatiecyclus en vervolgens een voorstellingcyclus van de basisfunctionaliteiten volgt nu de grondige opleidingscyclus voor de lokale overheden. In mei en juni worden meer dan 108 opleidingsdagen gepland overal in het land.
Noodplanning
NoodplannenNucleair
Nucleaire noodplanning
Een evolutief proces ten dienste van onze veiligheid
Crisisbeheer
Communication de crise
Crisiscommunicatie maakt integraal deel uit van het beheer van een noodsituatie. Dat is niet enkel een wettelijke verplichting, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het crisiscentrum heeft een Werkproces Crisiscommunicatie (WPCC) ontwikkeld. Deze werkmethode is beschreven in een nieuwe Bijlage aan de "Leidraad Crisiscommunicatie".

Pagina's