Nieuws

Noodplanning
Internationale samenwerking
BENELUX
Doelstelling van de Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing is de veiligheid en het welzijn van de burger te verbeteren.
Hoe kunnen we het leven zo normaal mogelijk hervatten na de tragische gebeurtenissen op 22 maart? Hoe kunt u omgaan met de gevolgen van een aanslag? Hoe reageren mensen op een terroristische aanslag? Wie loopt er risico op het ontwikkelen van langdurige klachten? Hoe reageren kinderen op ingrijpende gebeurtenissen?
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Alarmering sirene
Donderdag 4 april 2013 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 97,72% van de sirenes heeft correct gewerkt. De volgende sirenetests vinden plaats op donderdag 4 juli en 3 oktober 2013.
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Sirene
Donderdag 3 januari 2013 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 96,11% van de sirenes heeft correct gewerkt. De volgende sirenetests vinden plaats op donderdag 4 april, 4 juli en 3 oktober 2013.
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Sirene
Donderdag 4 oktober 2012 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 98,40% van de sirenes heeft correct gewerkt. De volgende sirenetest vindt plaats op donderdag 3 januari 2013.
Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Donderdag 4 juli 2013 werd tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.
Crisisbeheer
Terrorisme

Pagina's