Nieuws

Crisisbeheer
Volksgezondheid
Coronavirus, Covid-19
Crisisbeheer
klimaatverandering
Hack4Gov
Door de gevolgen van de klimaatverandering zullen de hulpdiensten te maken krijgen met meer, langere en complexere interventies. Sneller inspelen op natuurrampen beperkt de impact ervan. Op 17 en 18 oktober 2019 zal het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) deelnemen aan de hackathon HACK4GOV en meebouwen aan een innovatief België, waar iedereen zich veilig voelt.
De minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden, heeft op 16 oktober een eerste bezoek gebracht aan het Nationaal Crisiscentrum
Crisisbeheer
Deze ochtend vonden omstreeks 8 uur twee explosies plaats in de luchthaven van Zaventem. Er zijn meerdere slachtoffers te betreuren. De luchthaven is gesloten. Het crisiscentrum vraagt om de wegen naar de luchthaven open te laten en u niet naar de luchthaven te verplaatsen.
Crisisbeheer
Het OCAD bevestigt en herhaalt dat het dreigingsniveau ingeschaald is op drie, wat betekent dat de dreiging ernstig en waarschijnlijk is.
Noodplanning
Noodplannen
De noodplanning is de laatste jaren sterk geëvolueerd dankzij de uitwisselingen, samenwerkingen, oefeningen en helaas ook door de noodsituaties in België en elders.
Noodplanning
EvenementenHIN
fictieve evenement
Momenteel zijn veel verenigingen en organisaties maar ook lokale besturen bezig met de voorbereiding van hun zomerevenementen. Een accurate risicoanalyse en een multidisciplinaire voorbereiding door alle betrokken partijen zijn cruciaal om een vlotte organisatie én de veiligheid te garanderen.
Crisisbeheer
AD CrisiscentrumCrisiscommunicatieKritieke infrastructuurNoodplannen
Het Crisiscentrum heeft in 2016 zijn expertise en ondersteuning in noodplanning en crisisbeheer aangereikt aan nationale, lokale en sectorale overheden op het vlak van terrorisme, cyberveiligheid en chemische risico’s.
Ondertekening raamakkoord zorgt voor versterking CBRNe-expertisecentrum
het schip Pompei
Maandag 10/02, 8.09 uur - alarm: een schip dat onder de Belgische vlag vaart, zou in de Golf van Guinee gekaapt zijn... Wat nu ? Kunnen we dit bevestigen?  Hoe reageren we? Gelukkig ging maandag slechts om een oefening. Alle bevoegde Belgische overheden verzamelden die ochtend in het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) om de procedures te testen en samen deze complexe crisis te beheren.   

Pagina's