Opvolging Terreurdaad

Crisisbeheer
Terrorisme

Na de terreurdaad van vrijdagavond 25 augustus 2017 blijft het Crisiscentrum de situatie op de voet opvolgen.

Het  Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) heeft het dreigingsniveau 3 (op een schaal van 4)  bevestigd. Het dreigingsniveau staat al enkele maanden op niveau 3. Dit betekent concreet dat de dreiging ernstig is en als zodanig wordt behandeld door alle autoriteiten en veiligheidsdiensten.

Op basis van dit dreigingsniveau zijn er de afgelopen maanden al heel wat versterkte veiligheidsmaatregelen genomen. Wanneer het nodig is kunnen de veiligheidsmaatregelen op elk moment worden aangepast.

Het  Federaal Parket heeft een onderzoeker gelast met het verder vervolg van het onderzoek. De feiten worden gekwalificeerd als poging terroristische moord.